Ägarförteckning för ExeoTech Invest AB (publ)

Uppdaterad per den 31 december 2016
Namn Antal aktier Ägarandel (%)
Förskringsaktiebolaget Avanza 77 092 456 12,5
Nordnet Pensionförsäkring AB 43 771 140 7,1
Henrik von Essen inklusive bolag 34 426 553 5,6
Fredrik Nygren inklusive bolag 33 708 325 5,5
Jesper Birgemo 20 053 667 3,3
Oliver Simon 7 500 000 1,2
Stefan Berg 7 000 000 1,1
Lihn Pan 6 268 324 1,0
Daniel Gillan 6 130 344 1,0
Patrik Nordenhed 6 049 115 1,0
Totalt 10 största ägare 241 999 924 39,2
Övriga ( 2 557 ägare ) 374 626 916 60,8
Totalt antal aktier 616 626 840 100,0

* Tabell korrigerad 2017-01-20 med både förvaltarregistrerare och direktregistrerade aktier. Tabellen visar röstberättigade aktier.

Ägarförteckning för ExeoTech Invest AB (publ)