Author: ExeoTech

Tidigare försäljning av Sameffekt annullerat. Ny försäljning genomförd.

Tidigare försäljning av Sameffekt annullerat. Ny försäljning genomförd. KALMAR, SVERIGE, 15 februari 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Ventures, helägt dotterbolag till ExeoTech Invest, har idag parallellt annullerat tidigare avtal avseende försäljning av Sameffekt till Freitag Wikman Holding AB, delägt av Sameffekts VD, och samtidigt ingått nytt avtal om försäljning med en ny extern köpare av Sameffekt. Överenskommet pris uppgår till 3 MSEK, vilket är något lägre än vid tidigare avtalad försäljning och ger motsvarande kassatillskott.Läs mer

Synergier tas fram när svenska livsmedelsverksamheten samlas i LPES Foods

Synergier tas fram när svenska livsmedelsverksamheten samlas i LPES Foods KALMAR, SVERIGE, 14 februari 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). För att skapa bästa förutsättningar för fortsatt snabb tillväxt och stärkt kassaflöde i ExeoTechs livsmedelsverksamhet har beslutats att all försäljning och distribution av livsmedel på den svenska marknaden framöver koncentreras till LPES Foods AB. Det innebär att verksamheten som idag bedrivs i Vita Delicious AB och LPE Saigon AB kommer att föras över till LPES Foods AB.Läs mer

Ägarförteckning för ExeoTech Invest AB (publ)

Ägarförteckning Uppdaterad per den 31 december 2017 (*) Aktieägare Antal aktier Andel (%) Förskringsaktiebolaget Avanza 172 253 209 12,7 Aktie ägda av styrelse och verkställande direktör inkl. familj och bolag (*) 88 188 545 6,5 Övriga aktieägare < 9% ( cirka 2 950 aktieägare) 1 096 025 925 80,8 Totalt antal aktier 1 356 467 679 100,0 (*) Hänsyn är tagen till för Bolaget kända innehavare via kapitalförsäkring. Pensionsbolagens innehav har inte justerats.

Sida 2 av 5112345...102030...Sista »