Finansiell information

Finansiell Kalender

Bokslutskommunikén 2016 kommer att presenteras Måndag 27 Februari 2017 (2017-02-27) Finansiella rapporter 2017: Kommuniké för första kvartalet (Q1) 2017 Måndag 29 Maj 2017 (2017-05-29) Kommuniké för andra kvartalet (Q2) 2017 Onsdag 30 Augusti 2017 (2017-08-30) Kommuniké för tredje kvartalet (Q3) 2017 Onsdag 29 November 2017 (2017-11-29)

Extrastämma 2016

Information inför extrastämma 2016 Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till extrastämma fredagen den 30 september 2016 kl.10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till stämman börjar kl. 09.00. Fullständig kallelse:  ExeoTech Kallelse till extrastämma 2016 den 30 september Handlingar inför stämman: Fullmakt Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma

Sida 3 av 812345...Sista »