Pressrelease

Förvärv av Mormor Magdas rörelse och riktad emission om cirka 1,7 MSEK.

Förvärv av Mormor Magdas rörelse och riktad emission om cirka 1,7 MSEK. KALMAR, SVERIGE, 18 april 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har ingått avtal om att förvärva rörelsen (inkråmet) i Mormor Magdas Därproducerade Mat och Glass AB i Taberg (”Mormor Magdas”) för cirka 1,35 MSEK. Av köpeskillingen erläggs cirka 0,9 MSEK kontant vid tillträdet den 1: a maj och resterande cirka 0,35 MSEK amorteras över 5 år. Därtill erhåller säljaren en royalty om 2,5 %Läs mer

ExeoTech har återköpt cirka 90 % av utestående konvertibel KV 5

ExeoTech har återköpt cirka 90 % av utestående konvertibel KV 5 KALMAR, SVERIGE, 5 april 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Den 1: a februari 2017 lanserades ett erbjudande till kontant återköp av utestående konvertibellån KV 5. Ett erbjudande som innebar att innehavare av KV 5 erhåller kontant betalning för nominellt lånebelopp samt upplupen ränta. Totalt omfattade erbjudandet cirka 0,8 MSEK.  Till dags datum har ExeoTech erhållit och kontant återköpt KV5 för cirka 0,7 MSEK, d vLäs mer

Sida 10 av 48« Första...89101112...203040...Sista »