Pressrelease

IndoKina Ventures AB registrerat och förvärv av innehav från ExeoTech klart

IndoKina Ventures AB registrerat och förvärv av innehav från ExeoTech klart KALMAR, SVERIGE, 2 februari 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). IndoKina Ventures AB, idag helägt dotterbolag till ExeoTech, och ett dedikerat investeringsbolag fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja vars verksamhet är exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, är sedan den 1 februari godkänt och registrerat hos Bolagsverket. Målsättningen för IndoKina Ventures är att bygga upp och utveckla en portfölj omLäs mer

ExeoTech begär att Bolagsverket kallar till extrastämma i Facile & Co.

ExeoTech begär att Bolagsverket kallar till extrastämma i Facile & Co. KALMAR, SVERIGE, 23 januari 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har som ägare av 25,9 % av kapitalet i Facile & Co AB, via ExeoTech Food Ventures,  i december skriftligt begärt med stöd av 7 kap § ABL och i egenskap av ägare till mer än en tiondel av aktierna i Facile att Faciles styrelse snarast skall kalla till en extra bolagsstämma för val avLäs mer

ExeoTech Ventures avyttrar Sameffekt

ExeoTech Ventures avyttrar Sameffekt KALMAR, SVERIGE, 22 januari 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Ventures, helägt dotterbolag till ExeoTech Invest, vars affärsidé är att företa opportunistiska investeringar med en investeringshorisont på upp till tre år, har ingått avtal om avyttrat sitt helägda dotterbolag Sameffekt AB, ett konsultbolag som förvärvades 2015 och är fokuserat på kvalitéts säkring och certifiering av verksamheter med tyngdpunkt på arbetsmiljöfrågor. Överenskommet pris uppgår till 3,25 MSEK vilket ger motsvarande tillskott till kassanLäs mer

Sida 3 av 5012345...102030...Sista »