Affärsområden

ExeoTech Food Ventures AB ( 100% )

ExeoTech Food Ventures (”EFV”) affärsidé är att investera i och utveckla hel- eller delägda bolag inom livsmedelsproduktion och handel som kännetecknas av ett starkt lokalt varumärke baserat på kvalité, lokal särprägel, driven ledning, entreprenör, och framförallt en uppskattad exportpotential. Målsättningen är att skapa en portfölj av bolag där synergier mellan bolagen skapar ett väsentligt mervärde. En viktig del av affärsidén är att uppnå en accelererad tillväxt i portföljbolagen genom att kombinera dels produktion, handel och distribution, dels ha en etablerad distribution i Norden, i första hand Sverige, kombinerat med etablerad distribution i Sydostasien och då i första hand i Vietnam. Denna kombination innebär att produkter och varumärken som tidigare bara varit lokala och därmed verkat på en begränsad marknad få tillgång till väsentligt större geografiska marknader och på så sätt kan uppnå en exceptionell tillväxt.

Idag ingår följande verksamheter i ExeoTech Food Ventures

Österhagensprodukter AB (100 %)
www.osterhagenglass.se

Österhagenprodukter tillverkar glass, sorbet och frusen yoghurt. Österhagenglass är en prisbelönt ekologisk kvalitéts produkt med starkt varumärke, om än idag främst lokalt, där potentialen begränsats av tidigare ägares distributionsfilosofi som byggt på av honom personlig leverans.

MBN Trading AB (100 %)
www.mbntrading.se

MBN bildades för knappt två år sedan och är verksamt inom import och försäljning av högkvalitativa kolonialvaror från Grekland och Ungern på den svenska marknaden. MBN representerar idag nio leverantörer med ett 50-tal exklusiva produkter såsom olivolja, oliver, vinäger och soltorkade tomater. Försäljningen har initialt varit fokuserad på den svenska västkusten och MNB är idag leverantörer till ett 40-tal livsmedelsbutiker, framförallt ICA butiker.

LPESaigon AB (60 %)
www.lpes.se

LPES sylt lanserades i Sverige i september 2015 som första produkt och finns nu, förutom på bolagets webbshop, i 21 butiker varav 14 är ICA butiker. En ökande aktivitet på nätbutiken noteras alltjämt och den samlade försäljningen utvecklas enligt plan med accelererande tillväxt månad för månad. Inom kort kommer även LPES Tradings ekologiska te och frystorkad frukt att lanseras i Sverige vilket torde påskynda tillväxten ytterligare. Förberedelser för lansering på ytterligare marknader pågår och då i första hand Danmark, Finland, Norge och Storbritannien.

The LPES Trading Company (pte) Ltd (60 %)
www.lpes-trading.com

Bildades i augusti 2015 och har som affärsidé att identifiera starka lokala livsmedelsprodukter, erkända för sin kvalité och lokala särprägel, och som exklusiv distributör skapar nya marknader för dessa produkter och varumärken. Parallellt med detta skall bolaget även ta fram egna produkter, där bolaget har rätt att, enligt royaltyavtal, sälja eget framtagna produkter under La Petite Epicerie Saigon’s varumärke så länge de uppfyller uppställda kvalitets kriterier. LPES Trading har i dagsläget tagit fram en egen serie av nio ekologiska tesorter från Vietnam och en serie av frystorkad ekologisk exotisk frukt, produkter som lanserats under senvåren 2016.

La Petite Epicerie International (pte) Ltd (40 %)
www.lpesaigon.com

Grundades i Ho Chi Minh City, Vietnam, för snart tre år sedan av tre franska matentusiaster, alla verksamma inom livsmedelsindustrin, vars mål var att kombinera klassiska franska syltrecept med lokala exotiska smaker. Fokus var initialt att sälja sylt till lyxhotell och restauranger i Vietnam, en stor och snabbt växande marknad. LPES har idag leveransavtal med ett 30-tal hotell i Vietnam och Kambodja, vilket ökar kontinuerligt och kommer att vara en källa till tillväxt under en lång tid framåt.

Facile & Co AB (26 %)
www.facile.se

En av många mindre svenska sprit tillverkare som under en längre tid levt en tynande tillvaro. De senaste årens försäljning har stadigt legat stadigt kring cirka 1 MSEK och resultatet varit svagt negativt. Mer än 90 % av försäljningen har gått till systembolaget och knappt 10 % av försäljningen på export. Faciles produkter distribueras i Sverige även av Menigo, Vin & Spritlagret, Svensk Cater och Mårdskog & Lindkvist. I Sydostasien, Kina och Mellan Östern kommer Faciles produkter framöver att distribueras av LPES Trading som även har, via ExeoTech, de exklusiva rättigheterna att tillverka, marknadsföra och sälja Seriously Vodka i Sydostasien, Kina och Mellan Östern, med fokus på Vietnam, en av de snabbast växande vodkamarknaderna i världen.

 

ExeoTech Ventures AB ( 100% )

ExeoTech Ventures affärsidé är att företa opportunistiska investeringar i mindre hel eller delägda bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom bolagets huvudverksamhet, catering och livsmedelsproduktion och handel, bedöms kunna bidra positivt. Kriterier för de investeringar ExeoTech Ventures gör är att ett bestämmande inflytande uppnås, att bolaget skall ha en färdig produkt eller tjänst och att det inte finns behov av ytterligare investeringar i teknikutveckling och att strategiskt fokus ligger på att expandera säljkanaler. ExeoTech Ventures investeringshorisont är tre till fem år. Avsikten är att portföljbolagen därefter skall avyttras eller delas ut till ExeoTech Invests aktieägare om det bedöms som att vara fördelaktigt. Ett avkastningskrav om 26 % per år åsätts portföljbolagens värdeutveckling.

Idag ingår följande verksamheter i ExeoTech Ventures

Sameffekt (100 %)
www.sameffekt.se

Ett Kalmarbaserat konsultbolag fokuserat på Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), kvalitetssäkring och certifiering av verksamheter. Sameffekts kunder återfinns främst inom livsmedels- och byggrelaterade verksamheter.

 

Oak Event AB ( 100% )

Oak Event AB, sedan januari 2016 ägt till 100 %, men redan vid årsskiftet ett dotterbolag, bedriver cateringverksamhet baserat på ett eget framtaget koncept ”Måltid”, där basen är svensk och internationell husmanskost, kundanpassat och av hög kvalité, som tillagas systematiskt för att säkerställa kvalitén även vid stora volymer.

Idag bedrivs verksamhet i Kalmar som omfattar dels självservering i matsal, avhämtning och catering. Verksamheten är framförallt inriktad på luncher och skolor, men det finns även en matsal för ”drop in” kunder. Målsättningen är att kunna duplicera måltidskonceptet för att uppnå stordriftsfördelar, dels genom nyetablering, dels genom förvärv av befintliga verksamheter. Ett stort antal objekt utvärderas för närvarande och en etablering av måltidskonceptet på ett antal större orter i Småland planeras inför hösten.

Idag ingår följande verksamheter i Oak Event AB

Österhagen Restaurang & Butik ( Tidigare Restaurang EKO AB ) (100%)
www.osterhagen.nu

Österhagen Restaurang och Butik (”Österhagen”), och öppnat i ny regi. Österhagen Restaurang & Butik står för kvalitet, medvetenhet och rustik mat utan onödiga tillsatser. Inredningen i restaurangen har förändrats till Österhagen-konceptet, vilket innebär Faluröda brädväggar, gustavianska stolar, enkelt, ljust och nedtonat. Personalen är enhetligt klädd enligt Österhagens färgkoder och maten har en tydlig display i butiken.