ExeoTech offentliggör kontrollbalansräkning samt revisorsyttrande

ExeoTech offentliggör kontrollbalansräkning samt revisorsyttrande

STOCKHOLM, SVERIGE, 29 juli 2015 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Kontrollbalansräkning samt revisorsyttrande finns nu på bolagets hemsida. På hemsidan finns även en kompletterad dagordning med beslutsunderlag inför bolagets ordinarie stämma.

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Henrik von Essen, VD/CEO, henrik.vonessen@exeotech.se
ExeoTech Invest AB
Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige
www.exeotech.se
Tel: 08-705 95 00

Allmän information

ExeoTech Invest ABs (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik. Konkurrenskraftig avkastning uppnås genom att ExeoTech såsom aktiv ägare tillför kunskap och resurser som möjliggör en snabbare och säkrare värdeskapande utveckling.

Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).

Bilaga:
Adobe_PDF_file_icon_32x32 Kontrollbalansräkningar_ExeoTech_Invest_AB_6ddae

ExeoTech offentliggör kontrollbalansräkning samt revisorsyttrande
Tagged on: