ExeoTech anställer en CFO

ExeoTech anställer en CFO

KALMAR, SVERIGE, 3 augusti 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech har på konsultbasis anställt Annelie Sparring som CFO. Annelie tillträder sin tjänst den 1 september 2016 och kommer närmast från AGB Service AB i Kalmar där hon har varit ekonomi- och logistikansvarig sedan 2009.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo ”Jag vill varmt välkomna Annelie till vår snabbväxande och spännande grupp av företag. Med detta stärker vi upp den interna kontrollen och samtidigt frigör en stor del av min tid som jag nu kan ägna åt att integrera och utveckla framförallt de förvärv vi genomfört under året.”

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech anställer en CFO