ExeoTech har tecknat LOI om förvärv av Restaurang EKO AB

ExeoTech har tecknat LOI om förvärv av Restaurang EKO AB

KALMAR, SVERIGE, 22 augusti 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech Invest AB (”ExeoTech”) har tecknat Letter of Intent (”LOI”) med ägarna av Restaurang EKO AB (”REKO”) i Växjö om att förvärva verksamheten senast den 15 september 2016. REKO omsätter idag cirka 2,1 MSEK, sysselsätter två personer och uppvisar svagt positivt resultat. ExeoTech förvärvar dels befintlig verksamhet, dels ett hyresavtal för ytterligare en lokal avsedd för en ny lunchbutik. Det totala förvärvspriset uppgår till cirka 0,7 MSEK. Därutöver tillkommer en kapitalisering om cirka 2 MSEK som görs för att tillföra verksamheten nödvändiga finansiella resurser för att kunna verkställa den nya affärsplanen som innebär att ett duplicerbart koncept tas fram baserat på en vidareutveckling av befintlig verksamhet och att med detta som bas etableras på fler orter i Sverige.

REKO bedriver idag restaurangverksamhet i Växjö med ekologisk inriktning och är en av tolv i Sverige som certifierats med tre Kravmärken. Verksamheten etablerades 2014, köket är väl utrustat och restaurangens läge optimalt. Avsikten är att fortsätta på den inslagna vägen, d v s maten ska fortfarande vara till största del ekologisk och ”medveten”. Konceptet skall bygga på att det känns mer som en butik man kan äta i än som en restaurang. Inredningen skall vara svenskt lantligt och oblekt, som en saluhall eller handelsbod. Menyn skall ha en ekologisk och vegetarisk inriktning. Anrättningarna skall bygga varumärket. Även försäljning av livsmedel skall ske.

I samband med övertagandet av REKO kommer verksamheten att omgående utökas med en lunchbutik i enlighet med konceptet. Maten kommer att lagas i befintligt kök och köras till butiken som ligger i ett område med ett stort antal arbetsplatser. REKO kommer att ingå i Oak Event där det idag ingår restaurang och catering verksamhet i Kalmar under namnet ”Måltid”.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo ”Med förvärvet av REKO har vi nu en bas från vilken vi snabbt kan etablera och utveckla ett lönsamt och duplicerbart ekologiskt restaurangkoncept, parallellt med vårt koncept Måltid, och där vissa kostnadssynergier kan uppnås avseende inköp. Vår målsättning är att inom 18-24 månader ha etablera ett 10-tal enheter runt om i Sverige baserat på detta koncept. Vi är sedan en tid tillbaka i förhandlingar om ett antal förvärv, varav REKO är ett, och där flertalet är för att stärka upp vår distributionsverksamhet i Sverige. Vi utvärderar även ytterligare investeringar i verksamheter relaterade till våra innehav i La Petite Epicerie Saigon och Facile och jag hoppas därför inom kort kunna återkomma med fler nyheter”.

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech har tecknat LOI om förvärv av Restaurang EKO AB