ExeoTech förvärvar Vita Delicious

ExeoTech förvärvar Vita Delicious

KALMAR, SVERIGE, 20 december 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech”) har nu ingått slutligt avtal och erlagt handpenning på förvärv av verksamheten (inkråmet) som idag bedrivs i Vita Delicious AB, en Stockholmsbaserad livsmedelsdistributionsverksamhet fokuserad på högkvalitativa livsmedel från medelhavsområdet. Den nu förvärvade verksamhet förväntas i år omsätta minst 6 MSEK och uppnå positivt resultat. Produktmässigt och geografiskt kompletterar Vita Delicious verksamhet MBN Trading AB och kommer omgående integreras med MBN Trading AB. Den totala köpeskillingen beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK och slutlikvid erläggs när samtliga tillgångar och avtal förts över till MBN Trading AB.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo ”Med detta tar vi nu ett rejält kliv uppåt vad avser vår distribution och försäljning av högkvalitativa livsmedelsprodukter i Sverige. Vi breddar inte bara vårt utbud av kolonialvaror från Södra Europa utan adderar nu även kylda varor till vårt sortiment såsom ostar och yoghurt. Förutom detta och minst lika viktigt är att vi genom förvärvet etablerar egen lagring och distribution i Mälardalsregionen vilket stärker oss och ger synergier med våra verksamheter inom både LPE Saigon och Österhagen glass. Vår målsättning är att kunna etablera egen lagring och distribution även i Södra Sverige.”

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech förvärvar Vita Delicious