ExeoTech Ventures förvärvar andel i mindre investmentbolag fokuserat på transport och logistik

ExeoTech Ventures förvärvar andel i mindre investmentbolag fokuserat på transport och logistik

KALMAR, SVERIGE, 22 december 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech Ventures, helägt dotterbolag till ExeoTech Invest, som till dagsdatum har en investering i sin portfölj, 100 % av Sameffekt AB, och vars affärsidé är att företa opportunistiska investeringar med en investeringshorisont på upp till tre år, har förvärvet aktier i ett mindre investmentbolag med fokus på investeringar inom transport och logistik. I ett första skede har aktier motsvarande en ägarandel om cirka 3,7 % förvärvats med option att förvärva upp till cirka 12,5 %. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 1,5 MSEK och erläggs med cirka 27,8 miljoner nyemitterade ExeoTech aktier.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo ”Vi har fått ett erbjudande om att investera i en välmående verksamhet till en som vi bedömer attraktiv värdering. Ett innehav som dessutom borde kunna vara en intressant pusselbit i framtida strukturaffärer.”

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech Ventures förvärvar andel i mindre investmentbolag fokuserat på transport och logistik