Finansiell Kalender

Finansiella rapporter 2018:

Kommuniké för första kvartalet (Q12018-05-30

Kommuniké för andra kvartalet (Q2) 2018-08-30

Kommuniké för tredje kvartalet (Q3) 2018-11-29

Kommuniké för fjärde kvartalet (Q4) 2019-02-27

Finansiell Kalender