ExeoTech gör kontant återköp av utestående konvertibel KV 5

ExeoTech gör kontant återköp av utestående konvertibel KV 5

KALMAR, SVERIGE, 1 februari 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech lanserar idag, i linje med tidigare kommunikation, ett erbjudande till kontant återköp av utestående konvertibellån KV 5. Erbjudandet innebär att innehavare av KV 5 erhåller kontant betalning för nominellt lånebelopp och upplupen ränta. Totalt omfattar erbjudandet 0,8 MSEK. För den som vill acceptera erbjudandet finns det praktiska tillvägagångssättet i detalj beskrivet på bolagets hemsida www.exeotech.se under fliken investerare.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo ”Detta har tidigare inte varit möjligt likviditetsmässigt och det känns bra att nu kunna lägga det sista av bolagets tidigare historia bakom oss och helt fokusera på den verksamhet som byggts upp under det senaste 18 månaderna. Vi är nu inne i en mycket aktiv period där vi i dagarna kommer att slutföra ett antal förvärv som väsentligt stärker vår position som distributör av högkvalitativa livsmedel på den svenska marknaden.”

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech gör kontant återköp av utestående konvertibel KV 5