Riktad emission om cirka 1,6 MSEK finansierar LPES Foods förvärv

Riktad emission om cirka 1,6 MSEK finansierar LPES Foods förvärv.

KALMAR, SVERIGE, 14 augusti 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech har genomfört en riktad emission om cirka 90 miljoner aktier. Emissionen tillför Bolaget cirka 1,6 MSEK. Emissionskursen är 0,018 kr. Efter emissionen uppgår antalet aktier i ExeoTech till 1 120 335 733.

Emissionen genomförs för att finansiera LPES Foods förvärv av en Stockholmsbaserad livsmedelsgrossist, en verksamhet som väl komplettera LPES Foods befintliga verksamhet och omsätter cirka 5 MSEK på årsbasis, och för att möta behovet av fortsatt ökat rörelsekapital och investeringar i expansion av lagrings- och distributionskapacitet som den exceptionellt starka tillväxten för LPES Foods befintliga verksamhet, som nådde en försäljningstillväxt i juli om cirka 2 449 % och för årets först sju månader om cirka 2 607 %, ger upphov till. Den nu förvärvade verksamheten kommer att konsolideras från och med augusti.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo, ”Emissionen görs för att säkerställa fortsatt stark tillväxt. LPES Foods är idag vår enskilt största verksamhet och dessutom vår snabbaste växande verksamhet. LPES förvärv ger omedelbara positiva effekter genom att våra verksamheter i Helsingborg och Göteborg omgående får tillgång till ett utökat produktutbud som passar deras befintliga kunder. Detsamma gäller för den förvärvade verksamheten i Stockholm där LPES Foods produktutbud omedelbart kan erbjudas befintliga kunder. Vi förväntar oss därför att relativt omgående se en märkbar positiv effekt på båda LPES Foods omsättning och resultat.

Styrelsens uppfattning är fortsatt att i den utvecklingsfas Bolaget befinner sig måste alla investeringar vara fullt finansierade. Den extremt starka tillväxt inom framförallt LPES Foods kan inte upprätthållas om inte rörelsekapitalet fortsätter stärkas samt kapacitetshöjande investeringar görs. Emissionen säkerställer detta. Styrelsens uppfattning är att den positiva effekt LPES Foods förvärv har på den långsiktiga värdeutvecklingen väl kommer att överträffa den utspädningseffekt som emissionen ger upphov till.”

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Riktad emission om cirka 1,6 MSEK finansierar LPES Foods förvärv