ExeoTech bildar investeringsbolag för småbolag i Vietnam och Kambodja

ExeoTech bildar investeringsbolag för småbolag i Vietnam och Kambodja

KALMAR, SVERIGE, 8 december 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTechs styrelse har i dag beslutat bilda ett dedikerat investeringsbolag, IndoKina Ventures, fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja vars verksamhet är exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export. Målsättningen för IndoKina Ventures är att bygga upp och utveckla en portfölj om fem till tio investeringar med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall bolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.

IndoKina Ventures skall bidra till portföljbolagens utveckling dels med kapital, dels genom aktivt styrelsearbete. I ett första skede kommer IndoKina Ventures tillföras ExeoTechs innehav i Saigon Natural Foods Ltd (20 %), i HB May Co. Ltd (cirka 30 %) samt ett innehav om 8 % i La Petite International (pte) Ltd, ägarbolaget till La Petite Epicerie Saigon Ltd.

  • Saigon Natural Foods Ltd (”SNF”), är en mindre Vietnambaserad exportorienterad livsmedelsgrossist, vars konkurrensfördel är kvalitetssäkring. Bolaget växer i takt med att bolaget aktivt breddar både produkt- och kundportföljen.
  • HB May Co. Ltd (“HB May”) är ett mindre Vietnambaserat snabbväxande konfektionsföretag. Bolaget var ursprungligen underleverantör av skjortor, en verksamhet som fortsatt växer snabbt, men har på senare tid, genom nya kunder, expanderat till att tillverka både kostymer och uniformer.
  • La Petite Epicerie Saigon Ltd (”LPES”) tillverkar och säljer sylt, honung, torkad frukt och te framförallt för de lokala marknaderna Vietnam och Kambodja.

Verksamheten skall bedrivas med en begränsad organisation och begränsade kostnader. En erfaren styrelse och VD skall i samarbete med lokala rådgivare hantera verksamheten. IndoKina Ventures skall initialt kapitaliseras så att IndoKina Ventures kan göras publikt (publ) och anslutas till Euroclear.

Detta sker med hjälp av en riktad emission i ExeoTech om totalt 45 miljoner aktier till kurs 0,015 kr, vilket motsvarar volymviktad kurs per den 7 december. När detta är på plats är målsättning att genomföra en private placement för att därigenom ge IndoKina Ventures resurser att snabbt kunna utöka portföljen.

Avsikten är därefter att under första halvåret 2018 säkerställa en organiserad handel i IndoKina Ventures aktier för att i ett senare skede, när portföljen utökats och portföljbolagen kan uppvisa tydlig stabil tillväxt kunna noteras på en marknadsplats. Vidare skall tillses att ExeoTechs aktieägare erhåller en direkt exponering mot IndoKina Ventures genom utdelning.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo, ”Vi hoppas att med skapandet av IndoKina Ventures dels kunna lyfta fram värden som idag kommit i skymundan allt eftersom ExeoTech utvecklats mot ett livsmedelsbolag, dels skapa en för investerare unik möjlighet att investera i en portfölj av småbolag i en av de snabbast växande regionerna i världen. Att vi genomför en mindre riktad emission för att kapitalisera upp IndoKina Ventures gör vi för att inte ta kapital från våra snabbt växande.verksamheter.”

 

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

 

ExeoTech bildar investeringsbolag för småbolag i Vietnam och Kambodja