IndoKina Ventures deltar i nytt te och kaffe bolag i Vietnam

IndoKina Ventures deltar i nytt te och kaffe bolag i Vietnam

KALMAR, SVERIGE, 18 december 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

IndoKina Ventures, unä från Bildningsagenten 9593 AB, idag helägt dotterbolag till ExeoTech, fokuserat på att investera i mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja har idag accepterat ett erbjudande och erlagt handpenning till att delta i en nybildad te och kaffe producent, baserad i Ho Chi Minh City, Vietnam.

IndoKina Ventures totala investering uppskattas komma uppgå till cirka 30 KUSD och ger en ägarandel om cirka 25 %. Det nya bolaget bildas genom att ett antal mindre befintliga verksamheter inom te och kaffe, förs samman i ett nytt bolag för att därigenom effektivisera inköp och produktion samtidigt som verksamheten stärks genom tillskott av externt kapital. Den nya verksamheten kommer därmed redan från dag ett att ha både produktion och försäljning.

Processen pågår samtidigt med att kapitalisera IndoKina Ventures så bolaget görs publikt (publ) och ansluts till Euroclear för att därefter genomföra en private placement. Avsikten är att under första halvåret 2018 säkerställa en organiserad handel i IndoKina Ventures aktier för att i ett senare skede, när portföljen utökats och portföljbolagen kan uppvisa tydlig stabil tillväxt kunna noteras på en marknadsplats. Vidare skall tillses att ExeoTechs aktieägare erhåller en direkt exponering mot IndoKina Ventures genom utdelning.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

IndoKina Ventures deltar i nytt te och kaffe bolag i Vietnam