Ny ledning utsedd för La Petite Epicerie Saigon

Ny ledning utsedd för La Petite Epicerie Saigon

KALMAR, SVERIGE, 19 april 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

La Petite Epicerie Saigon Ltd (tillverkar och säljer sylt, honung, torkad frukt och te framförallt för de lokala marknaderna Vietnam och Kambodja), som ägs till cirka 60 % av ExeoTech via dotterbolagen LPES Group AB och IndoKina Ventures AB har utsett en ny ledning. Fredrik Nygren, ordförande i ExeoTech och sedan tidigare styrelsemedlem i La Petite Epicerie Saigon Ltd, har utsetts till ny VD. Samtidigt har nuvarande VD och bolagets grundare Xavier Bocquillet utsetts till Senior Advisor med ansvar för nya marknader och produkter. Xavier kommer fortsatt arbeta heltid med La Petite Epicerie Saigon Ltd, där han fortsatt äger 30 %, och ingå i Bolagets styrelse.

Samtidigt har Olivier Grave tillträtt som ny CFO. Olivier har erfarenhet av både i Frankrike och Vietnam och kommer närmaste från en CFO tjänst hos ett mindre leasingbolag i Frankrike. Vidare så har Cedric Guillet tillträtt som säljchef. Cedric kommer närmast från Vietnams ledande gourmet butiks- och grossistkedja där han varit produktchef för ett antal kända internationella varumärken i Vietnam.

I en kommentar säger Fredrik Nygren, ny VD för La Petite Epicerie Saigon ”Bolaget har under en lång tid upplevt exceptionell tillväxt, något som förväntas fortsätta under lång tid framöver. Vi gör nu en kraftfull satsning på Bolaget inte bara finansiellt utan även organisatoriskt och den nya lednings främsta uppgift blir därför att säkerställa att strukturen, både för organisation och produktion, är optimal för att långsiktigt hantera fortsatt mycket starkt tillväxt.”

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Ny ledning utsedd för La Petite Epicerie Saigon