Riktad emission finansiera tillväxt i livsmedelsverksamheten

Riktad emission finansiera tillväxt i livsmedelsverksamheten

KALMAR, SVERIGE, 24 juli 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 75 miljoner aktier till kurs 0,008 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 22 juli 2018. Emissionen tillför cirka 0,6 MSEK. Emissionen genomförs för att fortsatt stärka rörelsekapitalet i ExeoTechs snabbväxande och numer lönsamma livsmedelsverksamheter.

Österhagen glass uppvisar stark tillväxt och positivt resultat sedan juni då Bolaget sedan början av juli är leverantör till antal externa glasskiosker samt en egen glasskiosk i Hjo. Detta har resulterat i väsentligt ökad försäljning, förbättrat resultat men även ett ökat behov av rörelsekapital. Även LPES Foods, livsmedelsgrossistverksamhet i Sverige, uppvisar fortsatt stark tillväxt och behov av ytterligare rörelsekapital.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo, ”Den fortsatt starka tillväxten för våra livsmedelsverksamheter och att de nu samtliga är lönsamma är något mycket positivt. Vi lider dock fortsatt av vår finansiella historia och har därför begränsad tillgång till extern lånefinansiering. ExeoTech har per idag inga finansiella lån. Detta gör att all tillväxt måste finansieras med eget kapital.”

 

För mer information kontakta:
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Riktad emission finansiera tillväxt i livsmedelsverksamheten