ExeoTech har minskat ägandet i IndoKina Ventures till 11 %

ExeoTech har minskat ägandet i IndoKina Ventures till 11 %

KALMAR, SVERIGE, 27 november 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

I enlighet med de av ExeoTechs styrelse beslutade förändringar för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå de krav på tillväxt och lönsamhet som ExeoTechs aktieägare har rätt att kräva har ExeoTech avyttrat både A- och B aktier i IndoKina Ventures AB (publ) till ett värde om cirka 1,1 MSEK, vilket ger upphov till en reavinst om cirka 0,1 MSEK. ExeoTechs ägarandel i IndoKina Ventures efter avyttringen uppgår till cirka 11 % av både röster och kapital.

ExeoTech har dessutom bl.a. via dotterbolaget LPES Group AB avyttrat aktier i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, till IndoKina Ventures samt fordringar som ExeoTech innehaft på LPE International Pte Ltd till ett värde om cirka 0,3 MSEK. LPES Group AB ägarandel i LPE International Pte Ltd uppgår efter transaktionen till 50,0 % och IndoKina Ventures ägarandel till 8,8 %.

Den likviditet om cirka 1,4 MSEK som frigjorts genom ovanstående avyttringar har använts för att reducera skulder.

I en kommentar säger ExeoTechs Ordförande Olle Andersson ”Detta är ett första steg i att genomföra vår nya strategi för att skapa bästa möjliga värdetillväxt för våra aktieägare. Jag räknar med att vi mycket snart skall kunna presentera hur den nya strategin skall implementeras i våra nu helägda dotterbolag.”

 

För mer information kontakta:
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech har minskat ägandet i IndoKina Ventures till 11 %