Pressrelease, Emission i Vietnam

 

 

 

ExeoTech Invest AB (publ)

Org. nr 556536 – 0954

 

Pressrelease

25 september 2019
(NGM MTF:ETIN)

 

 

La Petite Epicerie Saigon har tar in ytterligare kapital från investerare i Vietnam

 

STOCKHOLM, SVERIGE, 25 september 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

 

En mindre emission har genomförts i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, riktad till lokala Vietnamesiska investerare samt nyckelpersoner i Bolaget, exklusive VD. I samband med detta har ExeoTech även avyttrat aktier motsvarande cirka 1,4 % av LPE International Pte Ltd, vilket ger ett positivt resultat. Samtliga transaktioner har gjorts till en värdering som överenstämmer med den värdering som används i ExeoTechs substansvärdes beräkning. I och med detta har ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd minskat från 35,5 % till 33,3 %.

 

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

 

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

 

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

 

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2019 kl. 16.30 CET.

Pressrelease, Emission i Vietnam