Exeotech handlas från den 14/2 på beQuoteds OTC-lista samt långt gående förhandlingar med ev partner

 

 

ExeoTech Invest AB (publ)                                                                                                                           

Org. nr 556536 – 0954

Pressrelease

13 februari 2020

ExeoTech Invest börjar handlas på beQuoteds OTC-lista och förhandlingar har inletts med en eventuell samarbetspartner.

Exeotech Invest AB har slutit ett avtal med beQuoted om handel i bolagets aktier på OTC-listan. Första dag för handel blir fredagen den 14 februari 2020.

Hur handlar man?

Aktien kommer att handlas under kortnamnet ETIN med ISIN-kod SE0004237899. Handelsposten är 1 000 000 aktier.

För att handla aktier i Exeotech Invest kontaktar man sin bank eller förvaltare. Banken kontaktar i sin tur marknadsplatsen och matchar ordern med andra bankers order. Antingen blir det avslut direkt eller så registreras ordern i väntan på att matchas. Aktuella köp- och säljkuser kommer att visas på beQuoted.

Förhandlingar

I tidigare pressmeddelande meddelade bolaget att en av bolagets strategier var att hitta en samarbetspartner som är intresserad av ett publikt bolag med aktieägare, ett stort outnyttjat underskott samt vill föra in en ny verksamhet. Bolaget ligger I detta hänseende just nu i långt framskridna förhandlingar.

Exeotech Invest AB (publ)

Stockholm i februari 2020

Styrelsen

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

 

ExeoTech Invests aktier handlas på OTC-listan hos beQuoted under kortnamnet ETIN

Exeotech handlas från den 14/2 på beQuoteds OTC-lista samt långt gående förhandlingar med ev partner