Är företagets webbplats tillräckligt säker?

Många företag har en webbplats för att marknadsföra sig. Trots allt är det vanligaste att kunden inleder sin köpresa genom att söka efter en produkt eller tjänst på nätet. Webbplatsen behöver inte bara tilltala besökare utan vara säker att använda. Framför allt om företag använder sidan för att samla in personuppgifter.

Företaget hemsida ska leva upp till vissa säkerhetskrav men även GDPR. Är ni osäkra på att hemsidan uppfyller standardkraven är det bra att konsultera en webbutvecklare. Välj gärna en webbyrå som kan både design och arbetar med att förbättra säkerheten. Bland annat finns en webbyrå som arbetar med webbutveckling i örebro som kan ta ett helhetsgrepp.

Säkerhetsbrister kan leda till sämre ranking

Webbplatsen ska vara säker och minimera risken för både företag och kunder att använda. Alla sidor kan råka ut för attacker eller andra incidenter som leder till läckta personuppgifter. Därför är det naturligt för företag att vilja skydda allas intressen.

Säkerhetsbrister kan även leda till sämre ranking hos sökmotorer. Bland annat tar Google säkerhetsbrister på stort allvar. Som exempel kräver Google Chrome att anslutningen ska vara säker och kontrollerar webbplatsens säkerhetscertifikat. Besökaren får varningar om webbplatsen inte uppfyller kraven vilket kan leda till minskad trafik. I sin tur kan det leda till försämrade intäkter och att besökare tappar förtroendet för företaget.

Företag kan behöva support i säkerhetsfrågor

Det är inte lätt för små och medelstora företag att ha kompetens samlad internt för att arbeta med webbplatsens säkerhet. Då kan det vara bättre att anlita extern hjälp som tar hand om viktiga uppdateringar. Trots allt är det viktigt att uppdatera webbplatsen för att skydda sig mot senaste hoten.

Det går även att få support och rådgivning genom att ta hjälp av en webbyrå som arbetar med webbutveckling. Att investera i säkerhet lönar sig snabbt genom minskad risk för incidenter eller att kunder tappar förtroende.