Author: ExeoTech

IndoKina Ventures gör nyemission och offentliggör investeringsmemorandum

IndoKina Ventures gör nyemission och offentliggör investeringsmemorandum. KALMAR, SVERIGE, 25 maj 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). IndoKina Ventures AB (publ) (”IndoKina Ventures” eller ”Bolaget”), som ägs till 59 % av ExeoTech Invest AB (publ), har beslutat om en nyemission av aktier. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 4,55 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”) har IndoKina Ventures idag offentliggjort ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.indokinaventures.se IndoKina VenturesLäs mer

Kallelse till årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma 2018 Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 1 juni 2018, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 1 juni 2018,Läs mer