Author: ExeoTech

ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2016 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen

ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2016 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen. KALMAR, SVERIGE, 19 maj 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Styrelsen för ExeoTech Invest AB (publ) (“ExeoTech”) vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret finns upplysning av särskild betydelse och anmärkningar enligt nedan. Upplysning av särskild betydelse UtanLäs mer

ExeoTech förvärvar ytterligare 9,9 % av La Petite Epicerie Saigon Ltd och 15 % av Saigon Natural Food Co. Ltd, en investering om cirka 1,85 MSEK som finansieras genom en riktad emission om cirka 75,9 miljoner aktier.

ExeoTech förvärvar ytterligare 9,9 % av La Petite Epicerie Saigon Ltd och 15 % av Saigon Natural Food Co. Ltd, en investering om cirka 1,85 MSEK som finansieras genom en riktad emission om cirka 75,9 miljoner aktier. KALMAR, SVERIGE, 12 maj 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). För att säkerställa att den starka tillväxten kan fortsätta genomförs nu i La Petite Epicerie Saigon Ltd (”LPES”), i vilket ExeoTech äger 40 %, en nyemission. I april uppvisade LPESLäs mer