Author: ExeoTech

Extrastämma godkände förvärvet av Sameffet genom apportemission

Extrastämma godkände förvärvet av Sameffet genom apportemission KALMAR, SVERIGE, 27 juni 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Dagens extra bolagsstämma godkännande i enlighet med styrelsens förslag i efterhand styrelsens beslut från den 10 september 2015 om apportemission av aktier för förvärv av Sameffekt AB. I en kommentar säger ExeoTechs ordförande Fredrik Nygren ”Förvärvet av Sameffekt AB, som genomfördes i september 2015, är i linje med vår strategi för affärsområdet ExeoTech Ventures som skall företa opportunistiska investeringar iLäs mer

ExeoTech har idag begärt en andra utbetalning från GEM

ExeoTech har idag begärt en andra utbetalning från GEM KALMAR, SVERIGE, 20 juni 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Invest AB (”ExeoTech”) styrelse har idag begärt en andra utbetalning från GEM Global Yield Fund (”GEM”) i enlighet med det finansieringsavtal som ingicks med GEM i februari 2016 där GEM förbinder sig att teckna upp till 45 MSEK i ExeoTech under kommande 3 år, varav 3,5 MSEK tecknades i början av maj. GEM har bekräftat att begäranLäs mer

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt cirka 6,6 MSEK

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt cirka 6,6 MSEK KALMAR, SVERIGE, 2 juni 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Invest AB (”ExeoTech”) har genomfört en riktad emission om total 39,3 miljoner aktier som tillför ExeoTech cirka 6,6 MSEK. Emissionskursen är 0,168 kr per aktie, vilket motsvarar 90 % av 15 dagars volymviktade genomsnittlig aktiekurs till och med tisdag den 31 maj 2016. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 458 985 664. Emissionen har genomförtsLäs mer