Author: ExeoTech

Månadsbrev för mars

Månadsbrev för mars Kalmar, Sverige, 16 mars 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Det enskilt absolut viktigaste nu är att återställa det egna kapitalet per den siste mars. Vi har därför idag dels kallat till kontrollstämma två som avhålls den 30 mars, dels kallat till en extra stämma även den 30 mars, men förlagd till före kontrollstämman, för beslut om en riktad kvittningsemission till närstående som bistått med finansiering av den skuldsanering vi nu genomfört. Denna emissionLäs mer

Kallelse till Extra bolagsstämma tillika kontroll stämma två

Kallelse till Extra bolagsstämma tillika kontroll stämma två KALMAR, SVERIGE, 16 mars 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, (”ExeoTech” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 mars 2016 klockan 15.00 på Norra Vägen 18, Kalmar. Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 23 mars 2016, samt (ii) senast onsdagenLäs mer

Kallelse till Extra bolagsstämma

Kallelse till Extra bolagsstämma KALMAR, SVERIGE, 16 mars 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, (”ExeoTech” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 mars 2016 klockan 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar. Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 23 mars 2016, samt (ii) senast onsdagen den 23 mars 2016 anmältLäs mer

ExeoTech ökar ägandet i Facile till 12,8 % och ingår samtidigt ett exklusivt licens- och distributionsavtal för Sydostasien, Kina och Mellan Östern

ExeoTech ökar ägandet i Facile till 12,8 % och ingår samtidigt ett exklusivt licens- och distributionsavtal för Sydostasien, Kina och Mellan Östern KALMAR, SVERIGE, 14 mars 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Invest AB (”ExeoTech”) har från Swedish Selected Spirits AB, huvudägare i den svenska sprittillverkaren Facile & Co AB (”Facile”), förvärvat ytterligare 350 000 aktier i Facile. ExeoTech äger därefter 575 000 aktier i Facile motsvarande 12,8 % av kapitalet och 8,0 % av rösterna.Läs mer

Sida 30 av 55« Första...1020...2829303132...4050...Sista »