Author: ExeoTech

ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2015 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen och grund för uttalande med avvikande mening

ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2015 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen och grund för uttalande med avvikande mening KALMAR, SVERIGE, 29 juni 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Styrelsen för ExeoTech Invest AB (publ)(“ExeoTech”) vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamoten Jesper Birgemo ansvarsfrihet och avstyrker styrelseledamöterna Fredrik Nygren, Henrik von Essen och Jan-Axel Näsman beviljasLäs mer

Extrastämma godkände förvärvet av Sameffet genom apportemission

Extrastämma godkände förvärvet av Sameffet genom apportemission KALMAR, SVERIGE, 27 juni 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Dagens extra bolagsstämma godkännande i enlighet med styrelsens förslag i efterhand styrelsens beslut från den 10 september 2015 om apportemission av aktier för förvärv av Sameffekt AB. I en kommentar säger ExeoTechs ordförande Fredrik Nygren ”Förvärvet av Sameffekt AB, som genomfördes i september 2015, är i linje med vår strategi för affärsområdet ExeoTech Ventures som skall företa opportunistiska investeringar iLäs mer