Finansiell information

Kommuniké från årsstämman

Kommuniké från årsstämman KALMAR, SVERIGE, 23 maj 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt VD’s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2016. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag att årets förlust överförsLäs mer