Finansiell information

Extrastämma 2016

Information inför extrastämma 2016Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till extrastämma fredagen den 30 september 2016 kl.10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.Fullständig kallelse: ExeoTech Kallelse till extrastämma 2016 den 30 september Handlingar inför stämman: Fullmakt Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma