Förhandsvisning

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma i ExeoTech Invest AB (publ) onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma i ExeoTech Invest AB (publ) onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar. Val av revisor (punkten 8) Styrelsens föreslår nyval av ADD + SUBTRACT AB, en fristående medlem av BKR International, och auktoriserad revisor Börje Krafft som huvudansvarig revisor. Börje Krafft började sin revisors karriär 1991 hos Ernst & Young. 1997 blev Börje Krafft auktoriserad revisor och 1999 grundade han ADD + SUBTRACT AB som idag har över 20 anställda.   Förslag till bolagsordningsändringLäs mer