Pressrelease

IndoKina Ventures tillförs cirka 0,4 MSEK genom nyemission

IndoKina Ventures tillförs cirka 0,4 MSEK genom nyemission KALMAR, SVERIGE, 20 juni 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). IndoKina Ventures AB (publ) (”IndoKina Ventures” eller ”Bolaget”) nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige inbringade cirka 0,4 MSEK och tillförde bolaget ett 40-tal nya aktieägare. Totalt antal aktieägare uppgår därmed till ett 50-tal. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 48 776. ExeoTech Invests ägarandel uppgår efter emissionen till 47 % av kapitalet och 82Läs mer

Riktad emission stärker livsmedelsverksamhetens rörelsekapital

Riktad emission stärker livsmedelsverksamhetens rörelsekapital KALMAR, SVERIGE, 13 juni 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 200 miljoner aktier till kurs 0,008 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 12 juni 2018. Emissionen tillför cirka 1,6 MSEK. Emissionen genomförs för att dels underlätta, dels påskynda tillväxten i ExeoTechs snabbväxande livsmedelsverksamhet. Emissionslikviden kommer framförallt att gå till LPES Foods, Vita Delicious och Österhagen glass. LPES Foods, livsmedelsgrossistverksamhet i Sverige, harLäs mer

IndoKina Ventures förlänger teckningstiden

IndoKina Ventures förlänger teckningstiden KALMAR, SVERIGE, 11 juni 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). IndoKina Ventures styrelse ha beslutat förlänga teckningsperioden i pågående emission, som ursprungligen löpte mellan den 25 maj och den 7 juni, fram t o m den 15 juni. Detta då ett antal investerare som uttryckt intresse av att deltaga i emissionen också velat träffa bolagets företrädare och detta har inte kunnat ordnas under förra veckan med anledning av helgdag och ExeoTechs bolagsstämma. FörLäs mer

Sida 1 av 5312345...102030...Sista »