Pressrelease

Kallelse till årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma 2018 Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 1 juni 2018, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 1 juni 2018,Läs mer

Ny styrelse och VD utsedd i IndoKina Ventures

Ny styrelse och VD utsedd i IndoKina Ventures KALMAR, SVERIGE, 26 april 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). IndoKina Ventures AB, dotterbolag till ExeoTech, ett investeringsbolag fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, har vid en extra bolagsstämma utsett ny styrelse och VD. Olle Andersson, född 1955, jurist, VD och ägare av C&R Partner AB, konsult inom compliance och risk inom finansbranschen, och tidigare bl.a. VDLäs mer

Ny ledning utsedd för La Petite Epicerie Saigon

Ny ledning utsedd för La Petite Epicerie Saigon KALMAR, SVERIGE, 19 april 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). La Petite Epicerie Saigon Ltd (tillverkar och säljer sylt, honung, torkad frukt och te framförallt för de lokala marknaderna Vietnam och Kambodja), som ägs till cirka 60 % av ExeoTech via dotterbolagen LPES Group AB och IndoKina Ventures AB har utsett en ny ledning. Fredrik Nygren, ordförande i ExeoTech och sedan tidigare styrelsemedlem i La Petite Epicerie Saigon Ltd,Läs mer