Pressrelease

Synergier tas fram när svenska livsmedelsverksamheten samlas i LPES Foods

Synergier tas fram när svenska livsmedelsverksamheten samlas i LPES Foods KALMAR, SVERIGE, 14 februari 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). För att skapa bästa förutsättningar för fortsatt snabb tillväxt och stärkt kassaflöde i ExeoTechs livsmedelsverksamhet har beslutats att all försäljning och distribution av livsmedel på den svenska marknaden framöver koncentreras till LPES Foods AB. Det innebär att verksamheten som idag bedrivs i Vita Delicious AB och LPE Saigon AB kommer att föras över till LPES Foods AB.Läs mer

IndoKina Ventures AB registrerat och förvärv av innehav från ExeoTech klart

IndoKina Ventures AB registrerat och förvärv av innehav från ExeoTech klart KALMAR, SVERIGE, 2 februari 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). IndoKina Ventures AB, idag helägt dotterbolag till ExeoTech, och ett dedikerat investeringsbolag fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja vars verksamhet är exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, är sedan den 1 februari godkänt och registrerat hos Bolagsverket. Målsättningen för IndoKina Ventures är att bygga upp och utveckla en portfölj omLäs mer

ExeoTech begär att Bolagsverket kallar till extrastämma i Facile & Co.

ExeoTech begär att Bolagsverket kallar till extrastämma i Facile & Co. KALMAR, SVERIGE, 23 januari 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har som ägare av 25,9 % av kapitalet i Facile & Co AB, via ExeoTech Food Ventures,  i december skriftligt begärt med stöd av 7 kap § ABL och i egenskap av ägare till mer än en tiondel av aktierna i Facile att Faciles styrelse snarast skall kalla till en extra bolagsstämma för val avLäs mer