Pressrelease

Kommuniké från årsstämman

Kommuniké från årsstämman KALMAR, SVERIGE, 8 juni 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag att årets förlust överförs i ny räkningLäs mer

ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2017 med förtydligande av att inga uttalanden görs, upplysning av särskild betydelse samt anmärkning i revisionsberättelsen.

ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2017 med förtydligande av att inga uttalanden görs, upplysning av särskild betydelse samt anmärkning i revisionsberättelsen.   KALMAR, SVERIGE, 8 juni 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).   Styrelsen för ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech”) vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret, finns grund för uttalanden som gör att revisorerna varken kan till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningenLäs mer

Sida 2 av 5312345...102030...Sista »