Pressrelease

Styrelsen föreslår en sammanläggning av aktien 1:1000

Styrelsen föreslår en sammanläggning av aktien 1:1000 KALMAR, SVERIGE, 16 januari 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTechs styrelse har idag beslutat föreslå en sammanläggning av Bolagets aktier 1:1000. Detta då kursen måste justeras i enlighet med marknadsplatsens regelverk samt att antalet aktier i Bolaget och nuvarande aktiekurs hämmar handeln i Bolagets aktier. Kallelse till en extra stämma kommer att ske inom kort. I en kommentar säger ExeoTechs VD Olle Anderson ” Detta är en av fleraLäs mer

Månadsbrev – Januari 2019

MÅNADSBREV – JANUARI 2019 Nettoomsättningen i december justerat för avyttrade och stängda verksamheter (beräknat på samma sätt som tidigare månader) ökade med 142 % jämfört med motsvarande period 2017. LPES Group fortsätter att växa och uppnådde i december en tillväxt på 325 %. Framförallt drivet av den vietnamesiska verksamheten. Nettoomsättning för helåret justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 34 % jämfört med motsvarande period 2017. Nettoomsättning i december uppgår till cirka 9,8 MSEK (f.å. cirka 4,4 MSEK),Läs mer

Kommuniké från extrastämma

  KALMAR, SVERIGE, 9 januari 2019 –(NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).   Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt av VD:s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.   Stämman valde ADD+ SUBTRACT AB, en fristående medlem av BKR International, som revisionsfirma och auktoriserad revisor Börje Krafft som huvudansvarig revisor. StämmaLäs mer

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma i ExeoTech Invest AB (publ) onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma i ExeoTech Invest AB (publ) onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar. Val av revisor (punkten 8) Styrelsens föreslår nyval av ADD + SUBTRACT AB, en fristående medlem av BKR International, och auktoriserad revisor Börje Krafft som huvudansvarig revisor. Börje Krafft började sin revisors karriär 1991 hos Ernst & Young. 1997 blev Börje Krafft auktoriserad revisor och 1999 grundade han ADD + SUBTRACT AB som idag har över 20 anställda.   Förslag till bolagsordningsändringLäs mer