Pressrelease

Månadsbrev – Januari 2019

MÅNADSBREV – JANUARI 2019 Nettoomsättningen i december justerat för avyttrade och stängda verksamheter (beräknat på samma sätt som tidigare månader) ökade med 142 % jämfört med motsvarande period 2017. LPES Group fortsätter att växa och uppnådde i december en tillväxt på 325 %. Framförallt drivet av den vietnamesiska verksamheten. Nettoomsättning för helåret justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 34 % jämfört med motsvarande period 2017. Nettoomsättning i december uppgår till cirka 9,8 MSEK (f.å. cirka 4,4 MSEK),Läs mer

Kommuniké från extrastämma

  KALMAR, SVERIGE, 9 januari 2019 –(NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).   Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt av VD:s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.   Stämman valde ADD+ SUBTRACT AB, en fristående medlem av BKR International, som revisionsfirma och auktoriserad revisor Börje Krafft som huvudansvarig revisor. StämmaLäs mer

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma i ExeoTech Invest AB (publ) onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma i ExeoTech Invest AB (publ) onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar. Val av revisor (punkten 8) Styrelsens föreslår nyval av ADD + SUBTRACT AB, en fristående medlem av BKR International, och auktoriserad revisor Börje Krafft som huvudansvarig revisor. Börje Krafft började sin revisors karriär 1991 hos Ernst & Young. 1997 blev Börje Krafft auktoriserad revisor och 1999 grundade han ADD + SUBTRACT AB som idag har över 20 anställda.   Förslag till bolagsordningsändringLäs mer

ExeoTech implementerar den nya strategin

ExeoTech implementerar den nya strategin ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har idag avyttrat aktier i LPE International Pte Ltd, ägarbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, till IndoKina Ventures AB (publ) motsvarande 5,0 % av utestående aktier. Köpeskillingen uppgår till cirka 0,4 MSEK och ger upphov till en mindre reavinst. Efter denna avyttring uppgår ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd till cirka 45 %. LPE International Pte Ltd är med detta inte längre ett dotterbolag till ExeoTech utan ettLäs mer