Pressrelease

ExeoTech bildar LPES Foods AB

ExeoTech bildar LPES Foods AB KALMAR, SVERIGE, 2 februari 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). I samband med att förvärvet av rörelsen i en skånebaserad restauranggrossist, en växande och lönsam verksamhet som på årsbasis omsätter cirka 10 MSEK och som förvärvas för en köpeskilling om cirka 1,5 MSEK genomförs, bildas en ny affärsenhet, LPES Foods AB. Detta görs genom att den förvärvade rörelsen samordnas med befintliga verksamhet inom MBN Trading, och att bolaget MBN Trading AB namnändrasLäs mer

ExeoTech gör kontant återköp av utestående konvertibel KV 5

ExeoTech gör kontant återköp av utestående konvertibel KV 5 KALMAR, SVERIGE, 1 februari 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech lanserar idag, i linje med tidigare kommunikation, ett erbjudande till kontant återköp av utestående konvertibellån KV 5. Erbjudandet innebär att innehavare av KV 5 erhåller kontant betalning för nominellt lånebelopp och upplupen ränta. Totalt omfattar erbjudandet 0,8 MSEK. För den som vill acceptera erbjudandet finns det praktiska tillvägagångssättet i detalj beskrivet på bolagets hemsida www.exeotech.se under flikenLäs mer

ExeoTech förvärvar bordsvattenprojekt Bomars Brunn i Letsbo

ExeoTech förvärvar bordsvattenprojekt Bomars Brunn i Letsbo KALMAR, SVERIGE, 24 januari 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har förvärvet Bomars Brunn AB med tillhörande projekt avseende produktion av bordsvatten i Letsbo, Sverige. ExeoTech har sedan en tid varit delaktig i utvärdering av ett antal olika projekt rörande käll- och bordsvatten. Detta då ExeoTechs intressebolag i Vietnam La Petite Epicerie Saigon har intresse av att sälja och distribuera högkvalitativt skandinaviskt käll- och/eller bordsvatten i Vietnam och KambodjaLäs mer

ExeoTech Ventures förvärvar andel i mindre investmentbolag fokuserat på transport och logistik

ExeoTech Ventures förvärvar andel i mindre investmentbolag fokuserat på transport och logistik KALMAR, SVERIGE, 22 december 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Ventures, helägt dotterbolag till ExeoTech Invest, som till dagsdatum har en investering i sin portfölj, 100 % av Sameffekt AB, och vars affärsidé är att företa opportunistiska investeringar med en investeringshorisont på upp till tre år, har förvärvet aktier i ett mindre investmentbolag med fokus på investeringar inom transport och logistik. I ett förstaLäs mer