Pressrelease

Ändrat datum för årsredovisningen

Ändrat datum för årsredovisningen KALMAR, SVERIGE, 9 maj 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Invest AB (publ) har ändrat datum från tisdagen den 9 maj 2017 till torsdagen den 18 maj 2017 för tillhandahållande av årsredovisningen. Övrigt beslutsmaterial till stämman kommer att såsom tidigare aviserats finns tillgängligt på bolagets hemsida senare idag. För mer information kontakta: Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se ExeoTech Invest AB (publ) Tel 070-895 39 34 Om ExeoTech Invest ExeoTech Invest ABLäs mer

Aviserat förvärv av Mormor Magdas rörelse genomförs inte och ersätts av utökad satsning på Österhagenprodukter

Aviserat förvärv av Mormor Magdas rörelse genomförs inte och ersätts av utökad satsning på Österhagenprodukter. KALMAR, SVERIGE, 28 april 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Integrationsarbetet har visat att synergier inom framförallt produktion är väsentligt svårare att realisera än vad som förutspåtts. Mot bakgrund av detta och den positiva utveckling Österhagenglass nu upplever och den ökade risk det då innebär att ändå genomföra förvärvet av Mormor Magdas rörelse har ExeoTechs styrelse beslutat att inte genomföra aviserat förvärv.Läs mer

Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 17 maj 2017, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 17 maj 2017,Läs mer