Pressrelease

ExeoTech implementerar den nya strategin

ExeoTech implementerar den nya strategin ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har idag avyttrat aktier i LPE International Pte Ltd, ägarbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, till IndoKina Ventures AB (publ) motsvarande 5,0 % av utestående aktier. Köpeskillingen uppgår till cirka 0,4 MSEK och ger upphov till en mindre reavinst. Efter denna avyttring uppgår ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd till cirka 45 %. LPE International Pte Ltd är med detta inte längre ett dotterbolag till ExeoTech utan ettLäs mer

Månadsbrev – December 2018

MÅNADSBREV – DECEMBER 2018 Nettoomsättningen i november justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med 51 % jämfört med motsvarande period 2017. LPES Group fortsätter att växa och uppnådde i november en tillväxt på 200 %. Framförallt drivet av säsongsmässig tillväxt för den vietnamesiska verksamheten. Nettoomsättning t o m november justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 18 % jämfört med motsvarande period 2017. Nettoomsättning i november uppgår till cirka 6,3 MSEK (f.å. cirka 4,6 MSEK), 37 %Läs mer

Kallelse till extrastämma 2018

Kallelse till extrastämma 2018 Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till extrastämma onsdagen den 9 januari 2019 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till stämman börjar kl. 09.00. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 januari 2019, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 2 januari 2019,Läs mer

Första installation av ReCap Modulers miljövänliga tvätt modul på plats

Första installation av ReCap Modulers miljövänliga tvätt modul på plats KALMAR, SVERIGE, 3 december 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ReCap Moduler AB (”ReCap”) (www.recapmoduler.se), ExeoTechs senaste investering i vilket ExeoTech idag äger cirka 10 %, invigde i fredags under högtidliga former den första installationen av bolagets miljövänliga tvätt modul hos Telge Bostäder, Södertäljes kommunala bostadsbolag. Den miljövänliga tvätt modulen är utrustad med 2 tvättmaskiner och dimensionerad för 25 till 30 hushåll och baseras på ett samarbeteLäs mer