Pressrelease

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt cirka 6,6 MSEK

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt cirka 6,6 MSEK KALMAR, SVERIGE, 2 juni 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Invest AB (”ExeoTech”) har genomfört en riktad emission om total 39,3 miljoner aktier som tillför ExeoTech cirka 6,6 MSEK. Emissionskursen är 0,168 kr per aktie, vilket motsvarar 90 % av 15 dagars volymviktade genomsnittlig aktiekurs till och med tisdag den 31 maj 2016. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 458 985 664. Emissionen har genomförtsLäs mer

ExeoTechs intressebolag Facile & Co AB (”Facile”) lanserar idag en ny ljus rom, Noble Selected ljus rom, på samtliga 433 Systembolagsbutiker. Faciles största lansering någonsin.

ExeoTechs intressebolag Facile & Co AB (”Facile”) lanserar idag en ny ljus rom, Noble Selected ljus rom, på samtliga 433 Systembolagsbutiker. Faciles största lansering någonsin. KALMAR, SVERIGE, 1 juni 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). I slutet av 2015 vann Facile, som sedan april är intressebolag till ExeoTech med en ägarandel om cirka 26 %, Systembolagets förfrågan och blindtest på en ny ljus rom. Som ett resultat av detta lanseras nya Noble Selected ljus rom, Noble SelectedLäs mer