Pressrelease

Representant för ExeoTech invald i Facile & Co:s styrelse

Representant för ExeoTech invald i Facile & Co:s styrelse KALMAR, SVERIGE, 27 april 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Vid gårdagens ordinarie bolagsstämma i Facile & Co AB (”Facile”) invaldes Henrik von Essen till ny styrelseledamot och som representant för ExeoTech Invest AB (”ExeoTech”). ExeoTech äger sedan den 30 mars 1 167 675 aktier i Facile motsvarande 25,9 % av kapitalet och 16,2 % av rösterna och är därmed bolagets näst störste ägare. Därutöver har ExeoTech ettLäs mer

ExeoTech har idag begärt en första utbetalning från GEM

ExeoTech har idag begärt en första utbetalning från GEM KALMAR, SVERIGE, 21 april 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Invest AB (”ExeoTech”) styrelse har idag formellt begärt en första utbetalning från GEM Global Yield Fund (”GEM”) i enlighet med det finansieringsavtal som ingicks med GEM i februari 2016 där GEM förbinder sig att investera upp till 45 MSEK i ExeoTech under kommande 3 år. GEM har bekräftat att begäran accepterats och att teckning av nya aktierLäs mer

Månadsbrev för april

Månadsbrev för april Kalmar, Sverige, 19 april 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). I mars har alla mål som sattes upp i februari uppnåtts. Det absolut viktigaste var att säkerställa att aktiekapitalet var återställt per den 30 mars. Vid kontrollstämman den 30 mars konstaterades att det egna kapitalet uppgick till cirka 0,9 MSEK och därmed översteg det registrerade aktiekapitalet om cirka 0,6 MSEK. Stämman kunde därför besluta i enlighet med styrelsens förslag om fortsatt drift. Eget kapitalLäs mer

Avtal om likviditetsgarant med Mangold upphör

Avtal om likviditetsgarant med Mangold upphör KALMAR, SVERIGE, 19 april 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har valt att avsluta avtalet med Mangold Fondkommission AB om att agera likviditetsgarant i ExeoTech. Ingen ny likviditetsgarant ersätter åtagandet då behovet inte längre anses föreligga. För mer information kontakta: Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se ExeoTech Invest AB (publ) Tel 070-895 39 34 Om ExeoTech Invest ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sinaLäs mer