Pressrelease

Olle Andersson utsedd till tillförordnad VD

Olle Andersson utsedd till tillförordnad VD Jesper Birgemo har idag på egen begäran avgått som VD för ExeoTech Invest AB (publ) och lämnar samtidigt även bolagets styrelse. Olle Andersson, idag bolagets ordförande, har av styrelsen utsetts till tillförordnad VD. I och med detta övertar Fredrik Nygren rollen som styrelsens ordförande fram till en extra stämma som styrelsen avser sammankalla. KALMAR, SVERIGE, 29 november 2018 För mer information kontakta: Olle Andersson, VD, olle.andersson@exeotech.se ExeoTech Invest AB (publ) Tel 073-745 07 27Läs mer

”Nya” Österhagen

”NYA” ÖSTERHAGEN KALMAR, SVERIGE, 29 november 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTechs styrelse har i enlighet med den nya strategin beslutat om ett antal förändringarna avseende ”Österhagen glass” som idag bedrivs i bolaget Österhagenprodukter AB. Nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett nytt bolag, Österhagen Glass AB, via en inkråmsöverlåtelse. Det nya bolaget, d v s Österhagen Glass AB, som samtidigt genomför en nyemission, kommer att ingå ett royaltyavtal med Österhagenprodukter AB. Detta innebär att varumärketLäs mer

ExeoTech har minskat ägandet i IndoKina Ventures till 11 %

ExeoTech har minskat ägandet i IndoKina Ventures till 11 % KALMAR, SVERIGE, 27 november 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). I enlighet med de av ExeoTechs styrelse beslutade förändringar för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå de krav på tillväxt och lönsamhet som ExeoTechs aktieägare har rätt att kräva har ExeoTech avyttrat både A- och B aktier i IndoKina Ventures AB (publ) till ett värde om cirka 1,1 MSEK, vilket ger upphov till en reavinstLäs mer