Pressrelease

Riktad emission finansiera tillväxt i livsmedelsverksamheten

Riktad emission finansiera tillväxt i livsmedelsverksamheten KALMAR, SVERIGE, 24 juli 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 75 miljoner aktier till kurs 0,008 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 22 juli 2018. Emissionen tillför cirka 0,6 MSEK. Emissionen genomförs för att fortsatt stärka rörelsekapitalet i ExeoTechs snabbväxande och numer lönsamma livsmedelsverksamheter. Österhagen glass uppvisar stark tillväxt och positivt resultat sedan juni då Bolaget sedan början av juli ärLäs mer

IndoKina Ventures tillförs cirka 0,4 MSEK genom nyemission

IndoKina Ventures tillförs cirka 0,4 MSEK genom nyemission KALMAR, SVERIGE, 20 juni 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). IndoKina Ventures AB (publ) (”IndoKina Ventures” eller ”Bolaget”) nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige inbringade cirka 0,4 MSEK och tillförde bolaget ett 40-tal nya aktieägare. Totalt antal aktieägare uppgår därmed till ett 50-tal. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 48 776. ExeoTech Invests ägarandel uppgår efter emissionen till 47 % av kapitalet och 82Läs mer