Pressrelease

ExeoTech förvärvar 10 % av ReCap Moduler AB

ExeoTech förvärvar 10 % av ReCap Moduler AB KALMAR, SVERIGE, 22 oktober 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 187,5 miljoner aktier till kurs 0,004 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 19 oktober 2018. Emissionen uppgår till cirka 0,75 MSEK. Emissionen genomförs för att förvärva 10 % av aktierna, via nyemission, i ReCap Moduler AB. ReCap Moduler AB (www.recapmoduler.se) bildades under 2017 och utvecklar miljövänliga modullösningar för framföralltLäs mer