Pressrelease

Styrelsen beslutar om strategiförändring för att synliggöra värden och skapa bättre förutsättningar för värdetillväxt

Styrelsen beslutar om strategiförändring för att synliggöra värden och skapa bättre förutsättningar för värdetillväxt KALMAR, SVERIGE, 26 november 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTechs styrelsen har efter en genomgång av nuvarande verksamhet beslutat att företa ett antal förändringar för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå de krav på tillväxt och lönsamhet som våra aktieägare har rätt att kräva samt synliggöra värden. Styrelsens uppfattning är att i den utvecklingsfas de bolag ExeoTech investerar i såLäs mer

Månadsbrev – November 2018

Månadsbrev – November 2018 Nettoomsättningen i oktober justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med 13 % jämfört med motsvarande period 2017. LPES Group där bl.a. LPES Foods, LPES och Österhagen ingår, fortsätter att växa och uppnådde i oktober en tillväxt på 92 %. Stark tillväxt för den vietnamesiska verksamheten hölls tillbaka av en svagare utveckling för både Österhagen och LPES Foods. Nettoomsättning för årets tio första månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 12 % jämförtLäs mer

Kostnadsbesparingar i administration och byte av revisor

Kostnadsbesparingar i administration och byte av revisor KALMAR, SVERIGE, 5 november 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har tidigare haft som strategi att samla ekonomi och administration för samtliga i koncernen ingående verksamheter till moderbolaget i Kalmar. Målsättningen med detta har varit kostnadsmässiga fördelar. Med tiden har det dock visat sig svårt att realisera dessa kostnadsfördelar samtidigt som behovet av daglig delaktighet och engagemang i de unga och snabbväxande bolag som ExeoTech investerat i blivit allt merLäs mer

ExeoTech förvärvar 10 % av ReCap Moduler AB

ExeoTech förvärvar 10 % av ReCap Moduler AB KALMAR, SVERIGE, 22 oktober 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 187,5 miljoner aktier till kurs 0,004 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 19 oktober 2018. Emissionen uppgår till cirka 0,75 MSEK. Emissionen genomförs för att förvärva 10 % av aktierna, via nyemission, i ReCap Moduler AB. ReCap Moduler AB (www.recapmoduler.se) bildades under 2017 och utvecklar miljövänliga modullösningar för framföralltLäs mer