Inlösen KV 5

INLÖSEN KV 5

Exeotech Invest AB kommer genom dotterbolaget Exeotech Ventures AB hantera inlösen av konvertibellånet KV 5. Beloppet betalas ut kontant tillsammans med den upplupna räntan om 10 % till angivet bankkonto. Räntan räknas med startdag 2013-04-03 och slutdag 2016-02-01.

För att lösa in dina KV 5 gör du följande:

1. Skicka ett e-postmeddelande till info@exeotech.se där du uppger:
Kontaktuppgifter, Innehav KV 5 och Bankuppgifter.

2. Exeotech Ventures AB bekräftar uppgifterna i vändande e-post.

3. Du gör en överföring av ditt innehav av KV 5 från din depå till
Exeotech Ventures AB:s depå på Avanza bank: 1207278

4. När Exeotech Ventures AB mottagit KV 5 betalas lösenbeloppet
ut tillsammans med den upplupna räntan.

Exeotech Ventures AB,
Org nr: 556675-8917
Norra vägen 18
392 34 Kalmar

info@exeotech.se

Avanza Depå nr: 1207278