Affärsområden

ExeoTech Food Ventures AB ( 100% )

ExeoTech Food Ventures (”EFV”) affärsidé är att investera i och utveckla hel- eller delägda bolag inom livsmedelsproduktion och handel som kännetecknas av ett starkt lokalt varumärke baserat på kvalité, lokal särprägel, driven ledning, entreprenörskap, och framförallt en uppskattad exportpotential. Målsättningen är att skapa en portfölj av bolag där synergier mellan bolagen skapar ett väsentligt mervärde. En viktig del av affärsidén är att uppnå en accelererad tillväxt i portföljbolagen genom att kombinera dels produktion, handel och distribution, dels ha en etablerad distribution i Norden, i första hand Sverige, kombinerat med etablerad distribution i Sydostasien och då i första hand i Vietnam. Denna kombination innebär att produkter och varumärken som tidigare bara varit lokala och därmed verkat på en begränsad marknad få tillgång till väsentligt större geografiska marknader och på så sätt kan uppnå en exceptionell tillväxt.

Vid utgången av 2016 ingår LPE Saigon AB (60 %), The LPES Trading Company (pte) Ltd (60 %), La Petite Epicerie International (pte) Ltd (40 %),  LPES Foods AB (100 %)  i EFV.

I EFV ingår idag följande verksamheter, LPE Saigon AB (60 %), The LPES Trading Company (pte) Ltd (60 %), La Petite Epicerie International (pte) Ltd (49,9 %), samt Saigon Natural Foods Ltd (15 %).

Idag ingår följande verksamheter i ExeoTech Food Ventures:

» La Petite Epicerie International (pte) Ltd (49,9 %)
www.lpesaigon.com

La Petite Epicerie International (pte) Ltd äger 100 % av La Petite Epicerie Saigon Ltd (”LPES”), ett vietnamesiskt bolag, som producerar och säljer sylt, honung, och torkad frukt. Därutöver marknadsförs och säljs ekologiskt te och frystorkad frukt som produktmässigt tillhör LPES Trading Pte Ltd. Under 2016 utgjorde lokal försäljning, d v s Vietnam (även inräknat Kambodja) 75 % av omsättning och resterande 25 % av export. Försäljningstillväxten under 2017 drivs dels av ökad försäljning lokalt men även ökad export till följd av framgångar i framförallt Hong Kong och Syd Korea. Under fjärde kvartalet 2016 inleddes egen försäljning till hotell och restauranger i Vietnam något som tidigare hanterats av en extern distributör. Redan efter en månad hade den egna försäljningsorganisationen uppnått högre försäljning än vad den tidigare distributören uppnått under tidigare tre kvartal 2016. Denna utveckling har sedan dess förstärkts ytterligare och under inledning av 2017 har ytterligare rekryteringar av säljare gjorts samt ett eget säljkontor och lager etablerats i Hanoi.

»  LPE Saigon AB (60 %)

www.lpes.se

LPE Saigon AB har ett exklusivt distributionsavtal med La Petite Epicerie Saigon Ltd (”LPES”) om att vara exklusiv distributör för LPES produkter i norra Europa samt innehar ”right of first refusal” för vissa större kontinentaleuropeiska marknader. Verksamheten påbörjades vid årsskiftet 2015/2016. Marknadsföring och bearbetning av kunder påbörjades i Sverige som första marknad under våren 2016. Avsikten är att under 2018 även etablera produkterna i Danmark och Storbritannien genom avtal med lokala distributörer.

» The LPES Trading Company Pte Ltd (60 %)
www.lpes-trading.com

The LPES Trading Company Pte Ltd, Singapore, (”LPES Trading”), identifierar starka lokala livsmedelsproducenter i de forna Indokina och tillsammans med dessa ta fram egna produkter, framförallt ekologiska, där Bolaget har rätt att, enligt royaltyavtal, sälja eget framtagna produkter under La Petite Epicerie Saigon’s varumärke så länge de uppfyller uppställda kvalitets kriterier. I dagsläget producerar, via underleverantör, och säljer LPES Trading ekologiskt te och ekologisk frystorkad frukt. LPES Trading undersöker kontinuerligt möjligheten att utöka utbudet med ytterligare ekologiska produkter.

» Saigon Natural Food Ltd (15 %)
www.saigonnaturalfood.com

Saigon Natural Food Ltd, ett vietnamesiskt bolag bildat 2016, arbetar nära La Petite Epicerie Saigon Ltd, och har som affärsidé att identifiera och verifiera de bästa livsmedelsproducenterna i Vietnam genom sitt nätverk av agronomer och livsmedelsingenjörer. Genom att verka kompromisslöst och samtidigt ha kunskap och resurser för att kunna göra kontroller i alla led fram till färdig produkt skall SNF såsom exportör av livsmedel från Vietnam vara garant för att de produkter som SNF lanserar är naturliga och av hög kvalité. Bolaget lanserar just nu sina första produkter, bl.a. kokosvatten och kokosmjölk.

Kalmarnar Shipping AB ( 100% )