Parekonomi – Problem med pengar i förhållande

Pengar är ofta ett svårt ämne att diskutera med din partner. Det kan vara svårt att prata om pengar, särskilt om de orsakar problem i ert förhållande.

Penningproblem kan orsaka mycket stress och konflikter i relationer. Om du har svårt att kommunicera om pengar med din partner är det viktigt att söka hjälp hos en ekonomisk rådgivare eller terapeut. En familjejurist kan vara rätt lösning här.

Att prata om pengar behöver inte vara en negativ upplevelse. Faktum är att det kan vara en möjlighet att knyta band till din partner och lära sig mer om dennes ekonomiska mål och bekymmer.

Om du har problem med att kommunicera om pengar med din partner finns här några tips som kan hjälpa dig:

 • Prata öppet och ärligt om din ekonomi.
 • Visa respekt för varandras ekonomiska situation och mål.
 • Sök hjälp av en ekonomisk rådgivare eller terapeut om ni har svårt att kommunicera om pengar.
 • Arbeta tillsammans för att skapa en budget som fungerar för er båda.
 • Gör en plan för att betala av eventuella skulder.
 • Investera i er relation genom att gå kurser i ekonomi tillsammans.
 • Sök professionell hjälp om ni har allvarliga ekonomiska problem.

Penningproblem kan vara en svår fråga att hantera i alla förhållanden. Men genom att kommunicera öppet och ärligt om er ekonomi kan ni tillsammans hitta en lösning som fungerar för er båda.

Hur delar man ekonomin rättvist?

Pengar är ofta orsaken till många diskussioner i förhållanden. Den ena partnern kan känna att han eller hon bär hela bördan ekonomiskt, medan den andra parten kan känna att han eller hon begränsas i sina utgifter. Det kan vara svårt att hitta en medelväg som fungerar för båda parter.

Här är några tips på hur man kan dela upp ekonomin rättvist i ett förhållande:

 • Kommunicera öppet om pengar. Diskutera dina ekonomiska mål och bekymmer med din partner. Var ärlig om dina utgiftsvanor och inkomster. Detta hjälper er att komma överens om era ekonomiska förhållanden.
 • Skapa en budget tillsammans. När ni vet var var och en av er står ekonomiskt kan ni börja skapa en budget som fungerar för er båda. Se till att inkludera allaav dina nödvändiga utgifter, samt lite utrymme för nöjen och diskretionära utgifter.
 • Tänk på varandras behov. När det gäller ekonomiskt beslutsfattande ska du komma ihåg att det inte finns någon universallösning. Det som fungerar för ett par kanske inte fungerar för ett annat. Ni måste ta hänsyn till varandras behov och önskemål när ni fattar beslut om pengar.
 • Var flexibel. I takt med att era omständigheter förändras kommer även era ekonomiska behov och mål att förändras. Var beredd att se över din budget och göra ändringar vid behov.
 • Sök professionell hjälp om det behövs. Om ni har svårt att komma överens om ekonomiska frågor kan det vara bra att söka råd hos en ekonomisk planerare eller terapeut som kan hjälpa er att hitta gemensam grund.