Author: ExeoTech

Utestående skuld till Skatteverket reglerad och konkursansökan återkallad

Utestående skuld till Skatteverket reglerad och konkursansökan återkallad KALMAR, SVERIGE, 12 januari 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTechs har nu reglerat utestående skuld till skatteverket om cirka 0,6 MSEK och därmed har skatteverket återkallat sin konkursansökan mot Bolaget. I en kommentar säger Bolagets VD Jesper Birgemo ”Det är tråkigt när en tvist går så här långt och den osäkerhet det då skapar. Vi har nu reglerat skulden och med detta ser vi också slutet av denLäs mer

Kallelse till Extra bolagsstämma

Kallelse till Extra bolagsstämma STOCKHOLM, SVERIGE, 12 januari 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, (”ExeoTech” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2016 klockan 10.00 på Karlavägen 71, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 2 februari 2016, samt (ii) senast tisdagen den 2 februari 2016 anmält sittLäs mer

Förstärkning av balansräkningen – Kvittningsemission om cirka 1,6 MSEK

Förstärkning av balansräkningen – Kvittningsemission om cirka 1,6 MSEK STOCKHOLM, SVERIGE, 29 december 2015 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTechs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 30 juli beslutat om en riktad kvittningsemission på cirka 1,6 MSEK. Emissionen riktats till fodringsägare och innebär att cirka 45 miljoner aktier emitteras till kurs 0,035 kr per aktie. Med detta reducerar Bolaget sin skuldsättning ytterligare. Därigenom har Bolagets totala skulder sedan den siste juni 2015 minskatLäs mer

ExeoTechs tvistar med skatteverket

ExeoTechs tvistar med skatteverket KALMAR, SVERIGE, 23 december 2015 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Vid utgången av juli 2015 uppgick ExeoTechs skuld till skatteverket till cirka 1,1 MSEK. Däreter har Bolaget genomfört ett antal kvittningsemissioner där leverantörer accepterat aktier i betalning för deras fakturor. Bolaget har därför i samband med detta redovisat ett ”positivt” skattenetto. Skatteverket har dock valt att utreda dessa deklarationer och samtidigt krävt att Bolaget betalar in hela det tidigare utestående beloppet, d vLäs mer

Sida 30 av 51« Första...1020...2829303132...4050...Sista »