För att förstå vad som menas med aktiehandel är det bra att veta vad en aktie är. Utöver detta bör du känna till begrepp som avkastning och utdelning innan du ger dig in på själva handeln med aktier.

Det är många som vill investera i aktier, Somliga vill kanske skapa en buffert till pensionen medan andra kanske vill spara till hus eller bil, eller bara en kassareserv. Det kan dock vara bra att veta lite om vad en aktie egentligen är och hur själva aktiemarknaden fungerar. För nybörjaren kan det vara bra att känna till åtminstone grunderna innan en första investering görs.

Aktie

En aktie är en liten bit av ägande i ett bolag. Den som köper en aktie blir alltså delägare i aktiebolaget. Antalet aktier i ett bolag beror på bolagets aktiekapital. Om aktiebolaget är börsnoterat kan du köpa in dig i valt aktiebolag på en handelsplattform som börsen. Aktierna du köper blir dina ägarbevis i företaget. Ditt köp registreras automatiskt i en aktiebok. Det finns olika typer av aktier, dels stamaktier, det vill säga A, B och C-aktier, och preferensaktier. Vilken typ du vill ha i din portfölj beror på vilket syfte du har, eftersom de olika aktierna har olika rösträtt i företaget. Är du en småsparare nöjer du dig förmodligen med B-aktier. Det är också dessa som har störst omsättning på börsen.

Utdelning och avkastning

När du spara i aktier vill du naturligtvis att dina pengar ska växa. Du kan få avkastning på dina aktier genom att aktien ökar i värde och genom att få en utdelning på din aktie. Värdet på din aktie, aktiekursen, ändras dagligen och påverkas av olika faktorer. Det kan bero på förväntningar på aktiebolagets resultat, eller på bland annat räntor och politik. Bolagets stämma avgör vilken aktieutdelningen ska bli. De kan också välja att inte ge någon utdelning vissa år. Om ett bolag går bra ökar värdet på dess aktie samtidigt som en utdelning förmodligen görs. Om företaget däremot går dåligt kan utdelningen utebli och värdet på aktien minska.

Aktiehandel

Det är inte svårt att handla med aktier. Enklast är att skaffa en depå hos en mäklare på nätet, exempelvis Avanza eller Nordnet. Själva handeln, orderläggningen, gör du sedan med bara några knapptryck. Rent konkret väljer du alltså den aktie du vill köpa, typ av bolagets aktie, exempelvis B, hur många av dessa och till vilket pris du vill köpa dem. Nätmäklarens hemsida visar aktiens aktuella kurs. När du har gjort ditt val och klickat på ”köp”, kommer du till rutan för orderläggning. Där skriver du in vilket pris du vill betala per aktie och hur många du vill köpa. Ordern läggs då in i en orderbok och kommer att matchas mot en motpart, alltså någon som vill sälja sina aktier till samma pris du vill köpa dem för. Det finns regler för hur detta ska gå till. När ett avslut har skett, det vill säga när din aktieaffär har gått igenom och du har fått dina aktier, kan du se dessa direkt i din aktiedepå. Din köp-eller säljorder kan bara matchas under börsens öppettid. Om du lägger en order utanför öppettiden kommer din order att läggas in kommande handelsdag. Börsen har bara öppet på vardagar.

Det kan också vara bra att känna till att bankerna tar ut en avgift vid aktiehandel. Denna avgift kallas courtage. Många nätmäklare har ett minimicourtage för nybörjare och småsparare. Du betalar då någonstans mellan 1 krona och 99 kronor.