Finansiell information

Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 17 maj 2017, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 17 maj 2017,Läs mer

Ägarförteckning för ExeoTech Invest AB (publ)

Uppdaterad per den 31 december 2016 Namn Antal aktier Ägarandel (%) Förskringsaktiebolaget Avanza 77 092 456 12,5 Nordnet Pensionförsäkring AB 43 771 140 7,1 Henrik von Essen inklusive bolag 34 426 553 5,6 Fredrik Nygren inklusive bolag 33 708 325 5,5 Jesper Birgemo 20 053 667 3,3 Oliver Simon 7 500 000 1,2 Stefan Berg 7 000 000 1,1 Lihn Pan 6 268 324 1,0 Daniel Gillan 6 130 344 1,0 Patrik Nordenhed 6 049 115 1,0 Totalt 10 störstaLäs mer

Finansiell Kalender

Bokslutskommunikén 2016 kommer att presenteras Måndag 27 Februari 2017 (2017-02-27) Finansiella rapporter 2017: Kommuniké för första kvartalet (Q1) 2017 Måndag 29 Maj 2017 (2017-05-29) Kommuniké för andra kvartalet (Q2) 2017 Onsdag 30 Augusti 2017 (2017-08-30) Kommuniké för tredje kvartalet (Q3) 2017 Onsdag 29 November 2017 (2017-11-29)

Sida 2 av 812345...Sista »