Nordnet

Ett ambitiöst familjeföretag med nordiska förgreningar – så kan vi summera digitala banken Nordnet i bara en mening. Idén om att starta en nätmäklarverksamhet kläcktes ursprungligen på Öhman fondkommission och redan 1996 grundades Nordnet som ett dotterbolag inom Öhmankoncernen. Idag är Nordnet ett välkänt varumärke och en stark aktör på den nordiska bank-, finans- och försäkringsmarknaden.

De flesta av oss som investerar på fond- och aktiemarknaden idag reflekterar inte särskilt mycket över verktygen bakom aktiehandeln. Annat var det på 90-talet när svenska banker, fondkommissionärer och mäklarinstitut tävlade om att vara först på bollen. Parallellt med marknaden för den institutionella aktiehandeln fanns nämligen även den åtråvärda privatmarknaden som ännu var outforskad jaktmark, fylld med potential.

Mot slutet av 90-talet fanns det flera aktörer som försökte nå framgång hos privatkunderna, men i slutänden var det i praktiken bara Nordnet och konkurrenten Avanza som gick segrande ur striden.

Den nordiska expansionen

Ett tydligt tillväxtfokus har hela tiden separerat Nordnet från branschkollegan Avanza, som alltså endast har verksamhet i Sverige. Nordnet var tidigt ute med satsningen även gentemot de övriga nordiska länderna, i början av 2000-talet lanserade man verksamhet i Norge och Danmark. För att teckna en något djupare bild av den framtidstro och marknadstillväxt som karaktäriserade den här tiden kan det även flikas in att Nordnet under tidigt 2000-tal också hade verksamhet i både Luxemburg och Tyskland. Få känner troligtvis till den historien, då verksamheten i bägge länderna senare avslutats i samband med renodlingen av den nordiska strategin. Våren 2005 föll ytterligare en pusselbit på plats i och med lanseringen av Nordnet på den finska marknaden.

Med breddad produktpalett

Efter att de svenska privatspararna allt mer börjat inse fördelarna med digitala lösningar ökade även intresset för andra typer av närliggande bank- och försäkringslösningar. Reformerna av det svenska pensionssystemet och införandet av de så kallade premiepensionsfonderna erbjöd måhända ytterligare skjuts, plötsligt fann sig många hittills totalt okunniga svenskar tvungna att sätta sig in i sina pensioner på ett helt nytt sätt.

Nordnet jobbade flitigt på flera fronter för att tillgodose kundernas behov – med sparekonomen Günther Mårder etablerade man snabbt varumärket som en pålitligt part, ständigt på spararnas sida. Parallellt med PR-maskineriet lanserades även bankens egna fonder utan förvaltningsavgift samt det egna pensionsbolaget som erbjöd kunderna en mängd olika lösningar, från löneväxling till det dåvarande mycket populära IPS-kontot och tjänstepension.

Bolagsstyrning i Nordnet

Nordnet är i grund och botten ett familjeföretag, ägt och kontrollerat av den välkända finansfamiljen Dinkelspiel. Claes Dinkelspiel, ett välrenommerat namn i finanskretsar, var under en lång tid styrelsens ordförande.

Mellan 1999-2017 var Nordnet börsnoterat på Nasdaq OMX, till vardags kallat Stockholmsbörsen. Under 2016 togs dock beslut om en avnotering och sedan början av 2017 är Nordnet återigen ett privatägt och onoterat bolag. Ägandet är idag fördelat mellan Öhmangruppen och Nordic Capital.

Rollen som styrelseordförande innehas idag av Tom Dinkelspiel. I styrelsen sitter även kusinen Jan Dinkelspiel, som tidigare varit anställd i Nordnet. Vd för Nordnet i skrivande stund är Lars-Åke Norling, med en bakgrund från bolag som Kinnevik och Telenor.

Det återstår dock att se hur länge ägarbilden består. Under sommaren 2020 har det nämligen ryktats om att Nordnet skulle vara på väg tillbaka till börsen så småningom. Än är inget formellt besked kommunicerat, Tom Dinkelspiel har dock kort bekräftat för affärspressen att frågan kommer att tas upp av styrelsen efter semestrarna.