Finansiell information

Kommuniké från andra kontrollstämma den 30 mars 2016

Kommuniké från andra kontrollstämma den 30 mars 2016. Kalmar, Sverige, 30 mars 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Onsdagen den 30 mars hölls kontrollstämma två i ExeoTech Invest AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.exeotech.se). Styrelsen presenterade upprättad kontrollbalansräkning inklusive revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen som uppvisade att aktiekapitalet var intakt. Stämman konstaterade att dåLäs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 mars 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 mars 2016. Kalmar, Sverige, 30 mars 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Onsdagen den 30 mars hölls extra bolagsstämma i ExeoTech Invest AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.exeotech.se). Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om beslutLäs mer

Sida 5 av 8« Första...34567...Sista »