Finansiell information

Kommuniké från andra kontrollstämma den 30 mars 2016

Kommuniké från andra kontrollstämma den 30 mars 2016. Kalmar, Sverige, 30 mars 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Onsdagen den 30 mars hölls kontrollstämma två i ExeoTech Invest AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.exeotech.se). Styrelsen presenterade upprättad kontrollbalansräkning inklusive revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen som uppvisade att aktiekapitalet var intakt. Stämman konstaterade att dåLäs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 mars 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 mars 2016. Kalmar, Sverige, 30 mars 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Onsdagen den 30 mars hölls extra bolagsstämma i ExeoTech Invest AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.exeotech.se). Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om beslutLäs mer

Kallelse till Extra bolagsstämma

Kallelse till Extra bolagsstämma STOCKHOLM, SVERIGE, 12 januari 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, (”ExeoTech” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2016 klockan 10.00 på Karlavägen 71, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 2 februari 2016, samt (ii) senast tisdagen den 2 februari 2016 anmält sittLäs mer

Sida 5 av 8« Första...34567...Sista »