Pressrelease

Verksamheten inom Oak Event avvecklas

Verksamheten inom Oak Event avvecklas KALMAR, SVERIGE, 29 maj 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Den cateringverksamhet som idag bedrivs inom Oak Event har inte levt upp till ställda förväntningar, vilket med tydlighet framgår av både omsättning och resultat för Q1, cirka 0,8 MSEK respektive cirka -1,0 MSEK. Därför vidtogs åtgärder redan under Q1 som innebar bl.a. personalneddragningar och för ”Måltid” tillsattes en ny verksamhetsansvarig. En tydlig förbättring har uppnåtts redan under Q2 men styrelsen har ändåLäs mer

Kommuniké från årsstämman

Kommuniké från årsstämman KALMAR, SVERIGE, 23 maj 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt VD’s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2016. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag att årets förlust överförsLäs mer

Sida 4 av 45« Första...23456...102030...Sista »