Tidigarelägger kommuniké för andra kvartalet 2017

Tidigarelägger kommuniké för andra kvartalet 2017.

KALMAR, SVERIGE, 3 augusti 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech tidigarelägger sin presentation av kommunikén för andra kvartalet 2017 till måndagen den 7 augusti. Tidigare kommunicerat datum för presentation av andra kvartalets räkenskaper var onsdagen den 30 augusti.

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Tidigarelägger kommuniké för andra kvartalet 2017