ExeoTech Ventures avyttrar andel i mindre investmentbolag fokuserat på transport och logistik

ExeoTech Ventures avyttrar andel i mindre investmentbolag fokuserat på transport och logistik.

KALMAR, SVERIGE, 29 december 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech Ventures, helägt dotterbolag till ExeoTech Invest, vars affärsidé är att företa opportunistiska investeringar med en investeringshorisont på upp till tre år, har avyttrat sitt aktieinnehav om 3,7 % i ett mindre investmentbolag med fokus på investeringar inom transport och logistik. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 1,8 MSEK och ger upphov till en mindre reavinst om cirka 0,3 MSEK.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

 Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech Ventures avyttrar andel i mindre investmentbolag fokuserat på transport och logistik