ExeoTech Ventures avyttrar Sameffekt

ExeoTech Ventures avyttrar Sameffekt

KALMAR, SVERIGE, 22 januari 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech Ventures, helägt dotterbolag till ExeoTech Invest, vars affärsidé är att företa opportunistiska investeringar med en investeringshorisont på upp till tre år, har ingått avtal om avyttrat sitt helägda dotterbolag Sameffekt AB, ett konsultbolag som förvärvades 2015 och är fokuserat på kvalitéts säkring och certifiering av verksamheter med tyngdpunkt på arbetsmiljöfrågor. Överenskommet pris uppgår till 3,25 MSEK vilket ger motsvarande tillskott till kassan och en bokföringsmässig reavinst om cirka 1,8 MSEK. Investeringen i Sameffekt har gett en årsavkastning om 57 %.

Köpare av Sameffekt är Freitag Wikman Holding AB, ett bolag delägt av Sameffekts VD, vilket gör att överenskommen aktieöverlåtelse omfattas av de s.k. Leo-reglerna. ExeoTech kommer därför inom kort kalla till extra bolagsstämma för att godkänna förvärvet samt inför stämman inhämta en extern värdering en s.k. fairness opinion.

I en kommentar säger ExeoTechs VD Jesper Birgemo ”Sameffekt, vår första opportunistiska investering, blev en mycket framgångsrik investering som med råge överträffat ExeoTech Ventures högt ställda avkastningskrav. Styrelsen har efter att ha studerat värderingen av jämförbara bolag bedömt detta som en god affär värderingsmässigt men även timing mässigt då det frigör kapital för fortsatt expansion inom ExeoTech Food Ventures och IndoKina Ventures. Det påvisar därtill att bolaget kan framgångsrikt genomföra opportunistiska investeringar.

ExeoTech är nu finansiellt mycket starkt rustade. Vår kassa har stärkts med cirka 5 MSEK genom avyttringar i december och januari och vi var sedan tidigare i stort sett skuldfria.”

 

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech Ventures avyttrar Sameffekt