Synergier tas fram när svenska livsmedelsverksamheten samlas i LPES Foods

Synergier tas fram när svenska livsmedelsverksamheten samlas i LPES Foods

KALMAR, SVERIGE, 14 februari 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

För att skapa bästa förutsättningar för fortsatt snabb tillväxt och stärkt kassaflöde i ExeoTechs livsmedelsverksamhet har beslutats att all försäljning och distribution av livsmedel på den svenska marknaden framöver koncentreras till LPES Foods AB. Det innebär att verksamheten som idag bedrivs i Vita Delicious AB och LPE Saigon AB kommer att föras över till LPES Foods AB. Distribution och försäljning av Österhagens glass sköts redan sedan hösten 2017 av LPES Foods.

Österhagen är idag ett produktionsbolag och framgent kommer LPE Saigon endast förvalta de exklusiva distributionsrättigheter till La Petite Epicerie Saigons produkter in i norra Europa och Vita Delicious förvalta och utveckla den portfölj av grekiska produkter som säljs under varunamnet.

ExeoTech Food Ventures AB namnändras i samband med detta till LPES Group AB och innehaven i Bomars Brunn AB (100 %) och Facile & Co AB (publ) (25,9 %), inklusive lager och licensrättigheter, överlåts till ExeoTech Ventures AB.

Dessa åtgärder förenklar omedelbart det dagliga arbetet och ge synbara kostnadsbesparingar samt stärker LPES Foods ställning gentemot både leverantörer och kunder. De svenska verksamheterna som nu ingår i LPES Group omsatte under 2017 cirka 18 MSEK och beräknas innevarande år nå en omsättning om minst cirka 26 MSEK.

Det externa delägande som idag finns kvar i LPE Saigon AB, 30 %, och LPES Trading Pte Ltd (10 %) i Singapore kommer att lösas in och LPES Trading namnändras till LPES Foods Asia Pacific Pte Ltd. Den verksamhet som tidigare bedrivits inom LPES Trading avseende ekologiskt te och ekologiska frystorkade frukter har sedan tidigare överförts till La Petite Epicerie Saigon Ltd. LPES Foods Asia Pacific blir holdingbolag för LPES Foods satsningar på distribution och försäljning i Sydostasien där verksamhet idag bedrivs i Nya Zeeland genom LPES Foods (NZ) Ltd och är under uppbyggnad i Kambodja.

La Petite Epicerie Sagion Ltd i Vietnam, som tillverkar och säljer bl.a. sylt, honoung, jordnötssmör, te, kaffe, och torkad frukt framförallt i Vietnam, ägs till 52 % via LPE International Pte Ltd i Singapore, och är sedan oktober 2017 dotterbolag till LPES Group AB. Option finns att ytterligare öka ägandet under innevarande år.

Christina Nygren, för närvarande VD för LPES Foods, Vita Delicous och LPE Saigon, har utsetts till VD för LPES Group och Annelie Sparring, för närvarande CFO för ExeoTech, utsetts till CFO för LPES Group.

I en kommentar säger ExeoTechs VD Jesper Birgemo ”Skapandet av LPES Group ger en tydligare profil, stärker ställningen på marknaden, förenkla arbetet, bl.a. genom att ta fram synergier mellan förvärvade bolag, och är därför en viktig del i ett intensivt arbete som pågår med att bredda både vårt produkterbjudande till den svenska marknaden, bredda vår kundbas, förbättra våra marginaler och kassaflöden samt stärka vår närvaro i Göteborg med omnejd. ”

 

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Synergier tas fram när svenska livsmedelsverksamheten samlas i LPES Foods