Första installation av ReCap Modulers miljövänliga tvätt modul på plats

Första installation av ReCap Modulers miljövänliga tvätt modul på plats

KALMAR, SVERIGE, 3 december 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ReCap Moduler AB (”ReCap”) (www.recapmoduler.se), ExeoTechs senaste investering i vilket ExeoTech idag äger cirka 10 %, invigde i fredags under högtidliga former den första installationen av bolagets miljövänliga tvätt modul hos Telge Bostäder, Södertäljes kommunala bostadsbolag.

Den miljövänliga tvätt modulen är utrustad med 2 tvättmaskiner och dimensionerad för 25 till 30 hushåll och baseras på ett samarbete mellan Miele, SWATAB och ReCap. SWATAB:s unika och patenterade teknik med avjoniserat vatten, som bl.a. blev utnämnt till Climate Solver 2017 av Världsnaturfonden, innebär att man tvättar i kallt vatten, utan tvättmedel. Fördelarna är bl.a. att tvätten går fortare, kräver mindre vatten och mindre energi eftersom vattnet inte behöver värmas upp. Därtill håller tvättmaskinerna längre eftersom de inte utsätts för kemikalier. Därtill består ReCaps moduler av återvunnen plasts och träfiber. Komponenterna mals ner till granulat som smälts och strängsprutas till plank. Materialegenskaperna är som träets och det bearbetas, sågas och skruvas på samma sätt som trä. Livslängden är överlägsen trämaterial eftersom materialet inte ruttnar, inte behöver målas och är lätt att tvätta av. Därför kan 25 års garanti lämnas mot röta.

ReCap har i år sålt moduler till ett värde om cirka 4 MSEK och har per idag utestående offerter om cirka 85 MSEK varav en stor andel avser tvätt moduler med ett ordinarie listpris på cirka 1,2 MSEK.

Entreprenören och operativt ansvarige på ReCap Moduler Hans Ericsson säger i en kommentar ”Vi har framgångsrikt påbörjat kommersialiseringen av våra produkter, bostadsmoduler och tvätt moduler. Ett stort antal bostadsbolag har visat stort intresse för framförallt vår tvätt modul och jag hoppas nu att i och med att den första kommersiella installationen nu är på plats hos Telge Bostäder att vi relativt snabbt kan omvandla utestående offerter och förfrågningar till konkreta order. Redan denna vecka har vi inbokat demonstrationer och utbildning på SWATAB:s tekniklösning med bostadsbolag.”

 

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Hans Ericsson, Försäljningchef, hans@recapmoduler.se
ReCap Moduler AB
Tel 0725-357272

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 09:30 CET.

Första installation av ReCap Modulers miljövänliga tvätt modul på plats